Ифритът (на арабски: عفريت) е разновидност на джина от арабската митология. Той е роден от огъня и може да влияе върху човешкия живот както по добър, така и по лош начин. Ифритът принадлежи към подземния свят и е демон с рога, нокти на лъв и магарешки копита.

Образът на ифрита варира във всички негови изображения, но той най-често бива изобразяван като млад добре изглеждащ мъж, по подобие на образа на джина. В арабската митология се счита, че ифритите са духове на отмъщението, които издирват убийци и престъпници и ги наказват жестоко. Смята се, че те са духовете на убити хора, които не са били допуснати в отвъдното, за да си отмъстят за убийството. Убитите се появяват на лобното си място като души-отмъстители.

В Корана ифритите се споменават в Сура 27 (Ан-Намл):

Един, който имаше знание от Писанието, рече: “Аз ще ти го донеса, преди да мигнеш с око.” И когато [Сулайман] видя трона при себе си, рече: “Това е от благодатта на моя Господ, за да ме изпита дали съм признателен, или неблагодарен. Който е признателен, той е признателен за себе си. А който е неблагодарен, моят Господ е над всяка нужда, прещедър.” (27:40)