Кавакли (пояснение)

Уикимедия пояснителна страница

Кавакли може да се отнася за:

  • Тополовград, град в България, чието име до 1934 година е Кавакли;
  • Каваклия, на гръцки Левконас, село в дем Сяр, Гърция;
  • Каваклия, на гръцки Перинтос, село в дем Кукуш, Гърция;
  • Каваклия, на турски Каваклъ, село във Вилает Лозенград, Турция;
  • Каваклиево, на гръцки Агиос Атанасиос, село в дем Илиджиево, Гърция.
Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.