Каскада Доспат-Въча

Каскадата „Доспат-Въча“ е водноелектрическа каскада в Западните Родопи, състояща се от серия язовири, ВЕЦ, ПАВЕЦ и други хидро- и електросъоръжения.

С обща водосборна площ от 1777 km2 и максимална генерирана мощност от 495 MW каскадата е сред най-големите хидроенергийни комплекси в България.

Структура на каскадатаРедактиране

Каскадата се състои от 5 хидровъзела:

Характеристика на ВЕЦ по каскадата „Доспат-Въча“
ВЕЦ Нетен пад
на водата (m)
Максимален обем
(m3/s)
Генерирана мощност
годишно (GWh)
ВЕЦ „Тешел“ 341 26 18
ВЕЦ „Девин“ 156 72,8 145
ВЕЦ „Цанков камък“ 135,4 69,5 185
ПАВЕЦ „Орфей“ 65,8 120 154
ВЕЦ „Въча II“ 11,4
ВЕЦ „Кричим“ 172 61 256
ВЕЦ „Въча I“ 17,6

Хидровъзел „Доспат-Тешел“Редактиране

 
Язовир „Доспат“

В този хидровъзел влизат язовир „Доспат“ и ВЕЦ „Тешел“. Чашата на язовир „Доспат“ се пълни от река Доспат и, посредством серия от тунели, от реките Осинска, Бистрица, Канина и Вищерица.

След това водата се спуска по напорен тръбопровод до ВЕЦ „Тешел“, като по средата на тръбопровода при село Змеица част от водата на река Сърнена се изпомпва в тръбопровода посредством водна кула и микроязовир. Водата задвижва ВЕЦ „Тешел“, който е с максимална мощност от 60 MW.

Хидровъзел „Тешел“Редактиране

След като водата излезе от ВЕЦ „Тешел“, тя попада в Буйновското ждрело, на което е построен изравнител „Тешел“. От него водата се спуска до ВЕЦ „Девин“, който е с максимална мощност 80 MW.

Хидровъзел „Цанков камък“Редактиране

 
Язовир „Цанков камък“

От ВЕЦ „Девин“ водата излиза в коритото на река Въча и попада в язовир „Цанков камък“. Освен от Въча, язовирът се пълни и от река Гашня. Към язовира е построена ВЕЦ с максимална мощност 80 MW.

Хидровъзел „Въча“Редактиране

 
Язовир „Въча“

След като водата излезе от ВЕЦ „Цанков камък“, тя попада отново в коритото на река Въча и съответно в язовир „Въча“. Под стената на язовира е изградена ПАВЕЦ „Орфей“ – една от трите ПАВЕЦ в България. Централата може да генерира максимум 160 MW и да изпомпва обратно до 45 MW.

Хидровъзел „Кричим“Редактиране

 
ВЕЦ „Кричим“
 
ВЕЦ „Въча I“

Хидровъзелът е последният от каскадата и се състои от язовир „Кричим“ и 3 ВЕЦ-а. ВЕЦ „Въча II“ се намира в основата на язовира и има мощност 7 MW. Следва я ВЕЦ „Кричим“ с мощност от 80 MW, а последното стъпало от каскадата е ВЕЦ „Въча I“ край град Кричим с мощност от 14 MW.

Външни препраткиРедактиране