Хан Котян (Köten, Kutan, Kuthen, Kuthens, Kotyan, Kotjan, Koteny, Kötöny, Kuethan, Zayhan, Jonas) / Котян Сутоевич Тертероба/ е кумански владетел от династията Тертероба. Той е водача на куманите, които заедно със съюзената 80 хил. руска войска на неговия зет княза на Киевска Рус Мстислав Мстиславович участват в битката при Калка (31 май 1223) срещу татаро-монголите.

Хан Котян произхожда от династията Тертероба дала известните кумански князе Сокал и Болуш, които предвождат първите кумански походи срещу руските княжества. Куманския княз Тугоркан Тертероба води куманските походи срещу Византия. В края на 11 век Тертероба е една от двете върховни кумански династии - на тези кумани обитаващи долното течение на река Дон. Куманският хан Сутой има двама сина – князете Котян и Сомогур.

В началото на пролетта на 1237 г. поредното монголо-татарско нашествие в земите на куманите /днес южна Украйна/ принуждава 40 хил. кумани под предводителството на хан Котян да се преселят в Унгарското кралство. Унгарския крал Бела IV им предоставя земя за заселване като кара преселилите се кумани да приемат християнството, и те изоставят традиционната си религия Тенгризъм /вяра във всемогъщия бог Тангра/. Бела IV жени сина си - бъдещия престолонаследник Стефан V за дъщерята на хан Котян Елизабет, която ражда следващия престолонаследник и унгарски крал Ласло IV (Владислав IV), известен с прозвището Кун (Куманин).

Приемането на куманите води до неимоверно усложняване на унгаро-монголските отношения, последвано от катастрофалното нашествие от 1242 г. на татаро-монголите в унгарските земи. В резултат унгарски благородници убиват хан Котян. Куманите се местят в тогавашните южно-унгарски земи /Срем, Белград, Браничево, Видин/, които са обект на постоянен българо-унгарски спор през 13-14 век.

Известни са три дъщери на хан Котян, които жени за: