Тази статия е за укрепителното съоръжение. За математическото понятие вижте Граница (математика).

rmn-military-header.png

Тази статия е част от серията за:

Войската на древен Рим (Портал)
800 пр.н.е.–AD 476

Структурна история
Римска армия (военни части и чинове,
легиони, помощни войски, военачалници)
Древноримски флот (флоти, адмирали)
История на кампаниите
Списъци на войни и битки
Украшения и наказания
Технологична история
Военно инженерство (castra,
обсадни машини, арки, пътища)
Лично снаряжение
Политическа история
Стратегия и тактики
Пехотни тактики
Граници и укрепления (Лимес,
Адрианов вал)

Лимесът (на латински: limes – „път“, „гранична полоса“ или просто „граница“) е укрепен рубеж, вал, стена с наблюдателни кули, построена по границите на Римската империя, а по-сетне и на Византия.

Реконструираната източна порта на Велцхайм
Реконструирана дървена кула в Райнау, Германия

Лимесът на Римската империя служи за защитно съоръжение и за осъществяване на митнически контрол. През пропускателните пунктове по лимеса се осъществява търговията с „външния варварски свят“.

Известни лимеси

редактиране

Примери са Дунавският лимес и лимесите в Мала Азия (обикновено между дербентите на планинските вериги).

Сред най-известните лимеси са също Горногерманският ретийски лимес с дължина от 550 км и Адриановият вал във Великобритания.

Източници

редактиране