Списък на римските легиони

Уикимедия списък

Списък на легионите на ранната империя

редактиране
Римски легиони, сформирани между 59 г. пр. Хр. и 250 г. сл. Хр.
Българско название Латинско название Друго наименование Година
на сформиране
Година
на разпускане
Основател Емблема
I Германски легион Legio I Germanica 48 г. пр. Хр. 70 г. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
I Спомагателен легион Legio I Adjutrix 68 г. сл. Хр. 444 г. сл. Хр. Галба Козирог
I Италийски легион Legio I Italica 66 г. сл. Хр. 476 г. сл. Хр. Нерон Глиган
I легион на Освободителя Макриан Legio I Macriana liberatrix 68 г. сл. Хр. 69 г. сл. Хр. Луций Клодий Мацер неизвестна
I легион на Минерва Legio I Minervia 82 г. сл. Хр. 353 г. сл. Хр. Домициан Минерва
I Партски легион Legio I Parthica 197 г. сл. Хр. началото на V в. сл. Хр. Септимий Север Кентавър
II Спомагателен легион Legio II Adiutrix 70 г. сл. Хр. началото на IV в. сл. Хр. Веспасиан Козирог
II Августов легион Legio II Augusta (II Галски легион)

Legio II Gallica

43 г. пр. Хр. 395 г. Октавиан Август Козирог
II Италийски легион Legio II Italica 165 г. пр. Хр. V век Марк Аврелий Козирог, Капитолийска вълчица
II Партски легион Legio II Parthica 197 г. 476 г. Септимий Север Кентавър, бик
II Безстрашен Траянов легион Legio II Traiana fortis II Германски легион 105 г. началото на V век Траян Херкулес
III Киренайски легион Legio III Cyrenaica 36 г. пр. Хр. началото на V век Марк Антоний неизвестна
III Августов легион Legio III Augusta 43 г. пр. Хр. началото на V век Октавиан Август Пегас
III Галски легион Legio III Gallica 49 г. пр. Хр. 476 г. Юлий Цезар Бик
III Италийски легион Legio III Italica 476 г. началото на V век. Марк Аврелий Щъркел
III Партски легион Legio III Parthica 197г. сл. Хр. началото на V в. сл. Хр. Септимий Север Бик
IV Македонски легион Legio IV Macedonica 48 г. пр. Хр. 70г. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
IV Щастлив Флавиев легион Legio IV Flavia Felix 70г. сл. Хр. началото на IV в. сл. Хр. Веспасиан Лъв
IV Скитски легион Legio IV Scythica IV Партски легион 42 г. пр. Хр. началото на IV в. сл. Хр. Марк Антоний Козирог
V легион „Чучулигите“ Legio V Alaudae Legio IIII Gallica
(IIII Галски легион)
52 г. пр. Хр. 70г. сл. Хр. Юлий Цезар Слон
V Македонски легион Legio V Macedonica Legio V Urbana (Градски)

Legio V Scythica (Скитски)

43 г. пр. Хр. не по-рано от VI в. сл. Хр.[1] Октавиан Август,

Гай Вибий Панса Цетрониан

Бик
VI Железен легион Legio VI Ferrata 52 г. пр. Хр. 260г. сл. Хр. Юлий Цезар Капитолийска вълчица
VI Победоносен легион Legio VI Victrix Legio VI Macedonica (Македонски)
Legio VI Hispaniensis (Испански)
53 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
VII Благороден и лоялен Клавдиев легион Legio VII Claudia Claudia Pia Fidelis Legio VII Paterna (Старейший) 58 г. пр. Хр. края на IV в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
VII Близначен легион Legio VII Gemina 68г. сл. Хр. 409г. сл. Хр. Галба неизвестна
VIII Августовски легион Legio VIII Augusta Legio VIII Gallica (Галски)
Legio VIII Mutinensis (Моденски)
59 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
IX Испански легион Legio VIII Hispana Legio IX Triumphalis (Триумфален)

Legio IX Macedonica (Македонски)

58 г. пр. Хр. 161г. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
X Бурен легион Legio X Fretensis 41 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Октавиан Август Глиган
X Близначен легион Legio X Gemina Legio X Equestris (Конен) 58 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Бик
XI Благороден и лоялен Клавдиев легион Legio XI Claudia Claudia Pia Fidelis Legio X Equestris (Конен) 58 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Нептун
XII Мълниеносен легион Legio XII Fulminata Legio XII Victrix (Победоносен)

Legio XII Antiqua (Стари)

58 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Мълния
XIII Близначен легион Legio XIII Gemina 58 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Юлий Цезар Лъв
XIIII Близначен легион Legio XIIII Gemina Legio XIV Gemina Martia Victrix

(XIV Близначен Флавиев Марсов Победоносен легион)

57 г. пр. Хр. 430 г. сл. Хр. Юлий Цезар Козирог
XV Аполонов легион Legio XV Apollinaris 41 г. пр. Хр. началото на V в. сл. Хр. Октавиан Август Аполон
XV легион Фортуна Първородна Legio XV Primigenia 39 70г. сл. Хр. управлението на Калигула Фортуна
XVI Галски легион Legio XVI Gallica 41 г. пр. Хр. 70г. сл. Хр. Октавиан Август Лъв
XVI Издръжлив Флавиев легион Legio XVI Flavia Firma 70г. сл. Хр. ср. на IV в. сл. Хр. Веспасиан Лъв
XVII легион Legio XVII 41 г. пр. Хр. 9г. сл. Хр. Октавиан Август Неизвестна
XVIII легион Legio XVIII 41 г. пр. Хр. 9г. сл. Хр. Октавиан Август Неизвестна
XIX легион Legio XIX 41 г. пр. Хр. 9г. сл. Хр. Октавиан Август Неизвестна
XX Победоносен Валериев легион Legio XX Valeria Victrix 31 г. пр. Хр. 296г. сл. Хр. Октавиан Август Глиган
XXI Хищнически легион Legio XXI Rapax 31 г. пр. Хр. 92 г. сл. Хр. Октавиан Август Козирог
XXII Дейотаров легион Legio XXII Deiotariana 47 г. пр. Хр. не по-късно от 136 г. сл. Хр. Дейотар Неизвестна
XXII легион Фортуна Първородна Legio XXII Primigenia 39г. сл. Хр. началото на IV в. сл. Хр. Калигула Херкулес
XXX Победоносен Улпиев легион Legio XXX Ulpia Victrix 105г. сл. Хр. 407г. сл. Хр. Траян Козирог

Дислокация на римските легиони в 80 година

редактиране
 
Разположение на римските легиони на картата на Римската империя в 80 година

Легиони на късната Римска империя

редактиране
виж Късноримска армия

След реформите на Диоклециан и Константин I войската е разделена на армии от три типа – мобилни полеви армии (комитати и comitatus praesentales) и гранични войски (лимитани). Основата на армията съставят полевите войски, базирани дълбоко в тила на империята и имащи възможност за бързо придвижване към всяка една нейна точка. Те се състоят от добре обучени войници и много напомнят легионите на Ранната империя, но имат по-съвременно въоръжение, обсадни и метателни машини. Числото на пехотата в легиона намалява, а на кавалерията се увеличава. По-малобройни от полевите (ok. 25% от общия брой) били Ескортиращите императора армии (comitatus praesentales). Те отначало са били базирани близо до имперските столици (Милано на Запад, Константинопол на изток), и обикновено са придружавали императорите при военни кампании. Освен легиони се въвеждат и нови типове военни части, особено на запад.

Военните части е можело да бъдат от някой от следните четири ранга (различаващи се не само по функция, ни и по статут и заплащане):

  • Школи (или схоли на латински: Scholae) – лична императорска гвардия, създадена на мястото на преторианската гвардия, разпусната от Константин I. 40 избрани военни от школите, наречени кандидати заради белите си униформи, изпълнявали ролята на лични телохранители на императора.[2]
  • Палатини (на латински: Palatinae от на латински: palacio – дворец) – елитни подразделения, съставляващи Ескортиращите императора армии (comitatus praesentales), намиращи се под прякото командване на императора. Палатините са първообраз на по-късните паладини.
  • Комитатенси (на латински: Comitatensis) – части на регионалните армии (комитати). Основа на армията, която в голямата си част е съставена от легиони, създадени в периода на ранната империя.
  • Псевдокомитатенси (на латински: Pseudocomitatensis) – лимитани, придадени към полевата армия и изпълнявящи задачи наравно с редовните части, както и спомагателни задачи.

Лимитаните (или лимитанеи на латински: Limitanei) са втората голяма част на римската армия – това са легиони, обслужващи пограничните съоръжения (лимесите), заети са със строежа и поддръжката им, като са установени там на лагер. Основната им задача е охраната на границите на империята от външни посегателства и удържането на противника до пристигането на основните сили. Често биват използвани при извършването на строителни дейности, наказателни и полицейски операции в района на дислокацията им. Тези легиони са по-слабо обучени и по-зле въоръжени от редовната армия. Състоят се основно от пехота и не притежават обсадни машини.

Списък на легионите на късната империя

редактиране

В таблицата са изброени легионите, създадени след 250 г. и споменавани в писмените източници на късната Римска империя. Вероятно легионите са били и повече. Основният документ, явяващ се източник за тези легиони, е Нотиция Дигнитатум („Списък на длъжностите“), датиращ от края на 4 – началото на 5 в. Практически всички легиони от ранната империя, продължаващи съществуването си по това време, влизат в числото на комитатенсите, малка част – в числото на псевдокомитатенсите, макар и изпълняващи функциите на лимитани.

Римски легиони, сформирани след 270 г.
Оригинално
име
Име
на български
Превод
на името
Ранг на частите Година
на сформиране
Година
на разформиране
Основател
Легион I
Legio I Armeniaca Легио I Армениака I Арменски легион Псевдокомитатенси края на III век Неизвестно вер. Диоклециан
Legio I Flavia Constantia Легио I Флавия Констанция I легион на Флавий Констанций
възм. и I Флавиев надежден легион
Комитатенси ср. на IV век Неизвестно вер. Констанций II
Legio I Flavia Gallicana Constantia Легио I Флавия Галикана Констанция I Галски Легион на Констанций Флавий Псевдокомитатенси началото на IV в. Неизвестно Констанций II
Legio I Flavia Martis Легио I Флавия Марцис I Флавиев легион, посветен на Марс Псевдокомитатенси началото на IV в. Неизвестно Констанций II
Legio I Flavia Pacis Легио I Флавия Пасис I Флавиев легион Миротворец Комитатенси ср. на IV в. Неизвестно вер. Констанций II
Legio I Illyricorum Легио I Илирикорум I Илирийски легион лимитани 273 средата на IV в. Аврелиан
Legio I Iovia Легио I Ювия I легион, посветен на Юпитер лимитани края на III в. Диоклециан
Legio I Isaura Sagittaria Легио I Исавра Сагитария I Исаврийски Стрелкови легион Псевдокомитатенси края на III в. неизвестно вер. Проб
Legio I Iulia Alpina Легио I Юлия Алпина I Юлиев Алпийский легион Псевдокомитатенси ср. на IV в. неизвестно вер. Констант
Legio I Martia Легио I Марция I Марсов (посветен на Марс) легион Псевдокомитатенси края на III в. неизвестно Диоклециан
Legio I Maximiana Легио I Максимиана I Максимианов легион Комитатенси 297 края на IV в. Диоклециан
Legio I Noricorum Легио I Норикорум I легион от Норик лимитани 297 Диоклециан
Legio I Pontica Легио I Понтика I Понтийски легион лимитани 296 Диоклециан
Легион II
Legio II Armeniaca Легио II Армениака II Арменски легион Псевдокомитатенси края на III век Неизвестно вер. Диоклециан
Legio II Britanica Легио II Британика II Британски легион Комитатенси предп. 286 – 297 вер. Караузий или Алект
Legio II Flavia Constantia Легио II Флавия Констанция II Флавиев надежден легион Комитатенси 297 Диоклециан
Legio II Flavia Constantia Thebaeorum Легио II Флавия Констанция Тебаеорум II Флавиев надежден легион от Тива Комитатенси края на IV в. Теодосий I
Legio II Flavia Virtutis Легио II Флавия Виртутис II Флавиев храбър легион Комитатенси ср. на IV в. Констанций II
Legio II Isaura Легио II Исавра II Исаврийски легион лимитани края на III в. вер. Проб
Legio II Iulia Alpina Легио II Юлия Алпина II Юлиев Алпийски легион Псевдокомитатенси ср. на IV в. неизвестно вер. Констант
Legio II Herculia Легио II Херкулия II Херкулесов легион лимитани края на III в. Диоклециан
Легион III
Legio III Diocletiana Легио III Диоклециана III Диоклецианов легион Комитатенси 296 началото на V в. Диоклециан
Legio III Flavia Salutis Легион III Флавия Салутис III Флавиев легион на Спасението Комитатенси ср. на IV в. Констанций II
Legio III Herculia Легио III Херкулия III Херкулесов легион Псевдокомитатенси края на III в. Диоклециан
Legio III Isaura Легио III Исавра III Исаврийски легион лимитани края на III в. вер. Проб
Legio III Iulia Alpina Легио III Юлия Альпина III Юлиев Алпийски легион Комитатенси ср. на IV в. неизвестно вер. Констант
Легион IV
Legio IV Italica Легион IV Италика IV Италийски легион Псевдокомитатенси началото на III в. неизвестно Гордиан III
Legio IV Martia Легион IV Марция IV Марсов легион Комитатенси края на III в. Аврелиан
Legio IV Parthica Легион IV Партика IV Партски легион лимитани края на III в. VI век
(в подчинение на императорите на Византия)
Диоклециан
Легион V
Legio V Iovia Легио V Ювия V Юпитеров легион лимитани края на III в. Диоклециан
Legio V Parthica Легио V Партика V Партски легион лимитани края на III в. 359 Диоклециан
Легион VI
Legio VI Gallicana Легио VI Галикана VI Галски легион вер. схоли на императора на Галската империя 269 274 Лелиан
Legio VI Herculia Легио VI Херкулия VI Херкулесов легион лимитани края на III в. Диоклециан
Legio VI Hispana Легио VI Испана VI Испански легион неизвестно началото на III в. неизвестно неизвестно
Legio VI Parthica Легион VI Партика VI Партски легион Псевдокомитатенси края на III в. Диоклециан
Легион XII
Legio XII Victrix Легио XII Виктрикс ХII Победоносен легион вер. лимитани края на III в. началото на IV в. Констанций Хлор

Източници

редактиране
  1. ancientrome.ru
  2. Jones (1964) 613

Външни препратки

редактиране
    Тази страница частично или изцяло представлява превод на страницата „Список римских легионов“ в Уикипедия на руски. Оригиналният текст, както и този превод, са защитени от Лиценза „Криейтив Комънс – Признание – Споделяне на споделеното“, а за съдържание, създадено преди юни 2009 година – от Лиценза за свободна документация на ГНУ. Прегледайте историята на редакциите на оригиналната страница, както и на преводната страница, за да видите списъка на съавторите. ​

ВАЖНО: Този шаблон се отнася единствено до авторските права върху съдържанието на статията. Добавянето му не отменя изискването да се посочват конкретни източници на твърденията, които да бъдат благонадеждни.​