Маркграф е висша титла във Франкската империя и Средновековна Германия, учредена от Карл Велики с цел управлението на новосъздадените от него марки.

Първоначално маркграфовете са длъжностни лица. В Германия титлата придобива по-широко значение и започва да се използва в смисъла на княз, като маркграфът има неограничени пълномощия в поверената му марка.

След разпада на Франкската империя и възникването Германия, Франция и Италия, маркрафовете се превръщат в областни управители – някъде като самостоятелни владетели, другаде с ограничена независимост.

В Германия те влизат в структурата на имперските князе, а под името маркизи владеят големи територии във Франция, Италия, Испания и др.

Вижте същоРедактиране