Марковата или Крали-Марковата дупка е скален мост с височина 28 m, разположен в южната част на биосферния резерватСтенето“ в Национален парк „Централен Балкан“, Средна Стара планина.[1]

Скалният мост Маркова дупка

ГеоморфологияРедактиране

Марковата дупка представлява пещера в последен стадий на развитие, тъй като по-голямата част от варовиковите ѝ стени са разрушени под въздействието на водата и изветрянето и е останал само нейният вход. По този начин се е превърнала в проходна пещера или скален мост.[2][3]

Варовиковите скали в района благоприятстват развитието на карстови форми на релефа – понори, въртопи и пещери, повечето от които не са достатъчно проучени поради пропастният им характер.[4]

БиоразнообразиеРедактиране

Скалният мост е обитаван от петрофилни видове птици, бозайници, влечуги, паякообразни и насекоми. Срещат се гарван гробар, обикновен мишелов, планинска червеноопашка, бухал, горска улулица, също така сънливци и гущери. От прилепите се срещат ръждив и малък вечерник, полунощен прилеп, савиево прилепче, воден нощник, мустакат и златист нощник, широкоух прилеп.[2]

В района се срещат много видове скални растения, които предпочитат варовик (калцифили), включително редки видове и ендемити като българския ендемит фривалдскиева микромерия (Micromeria frivaldszkyana) и балканския ендемит родопски силивряк. За родопския силивряк това е най-високо разположеното находище.

МаршрутиРедактиране

До Марковата дупка се достига от хижа „Амбарица“ за около 3 часа или от хижа „Добрила“ за около 3 часа.[5]

БележкиРедактиране

  1. Стенето и Крайовица – най-девствените места в Стара планина. // photosafaribg.com. Посетен на 6 август 2013. Архив на оригинала от 2014-04-18 в Wayback Machine.
  2. а б Скален мост Крали Маркова дупка. // Дирекция Национален парк „Централен Балкан“. Посетен на 6 август 2013.
  3. Природа. // Официален туристически портал на Троян. Посетен на 6 август 2013. Архив на оригинала от 2013-08-15 в Wayback Machine.
  4. Димитров, Стефан. Маркова дупка. // Българският туристически портал. Посетен на 6 август 2013.
  5. Планински хижи и заслони в Стара планина. // Водач за българските планини. Посетен на 6 август 2013.