Мелеагър с калидонския глиган

Мелеагър в древногръцката митология е син на калидонския цар Ойней и неговата жена Алтея. Аполодор споменава, че всички говорели, че истинският му баща бил Арес. Според някои митове Мелеагър е баща на Партенопей и Полидора.

Когато Мелеагър станал на 7 години, мойрите предсказали, че ще живее докато главнята в огнището на дома им изгори. Алтея незабавно я изгасила, за да я запази.

Мелагър се оженил за Клеопатра, дъщерята на Идас. Според някои митове той победил с хитрост Аталанта в надбягване.

Донеслият му слава подвиг е породен от недоглеждането на баща му. Веднъж, когато Ойней участвал в празник на урожая, той принесъл благодарствена жертва на всички богове, но забравил Артемида. Оскърбената богиня, за наказание пратила в Калидон, чудовищен глиган, който погубвал реколтата, изкоренявал дървета и убивал животни и хора. Мелеагър повикал на помощ всички прославени герои: Кастор и Полидевк, Адмет, Амфиарай, Тезей, Язон, Йолай, Пиритой, Пелей, Теламон и други. Дълго преследвали героите звяра и той им нанесъл много рани със своите бивни, а Анкей дори бил смъртно ранен. Накрая на Аталанта се удало да го уцели със своите стрели, а после Мелеагър го доубил с копието си. Мелеагър дал наградата (кожата на глигана) на Аталанта, защото все пак тя първа го уцелила фатално. Чичовците му обаче Токсей и Плексип били недоволни, че наградата е дадена на жена. Мелеагър ги убил. Освен тях убил и Еврипил и Ификъл, заради нанесена обида на Аталанта.

След като Мелеагър убил двамата ѝ братя, Алтея извадила недогорялата главня, върнала я в огъня и така го убила.

Има и един Мелеагър, който е участвал и в похода на аргонавтите. Може да е същия този, но може и да не е. От Аталанта той е баща на Партенопей, макар че според други версии Хипомен е неин баща.

ИзточнициРедактиране

Аполодор, „Митологическа библиотека“ I, 8, 1 – 3; ОвидийМетаморфози“ VIII, 269 – 525; Омир, „Илиада“ IX, 529 – 99.