Металообработваща промишленост

Производството на метални изделия, без машини и оборудване, наричано също металообработваща промишленост, е един от 34-те подотрасъла на преработващата промишленост в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Металообработваща промишленост
КИД-2008
-C. Преработваща промишленост
→25. Производство на метални изделия, без машини и оборудване
25.1. Производство на метални изделия за строителството
25.2. [[Производство на котли за централно отопление и радиатори с неелектрическо загряване; производство на цистерни, резервоари и контейнери от метал]]
25.3. Производство на парни котли, без котли за централно отопление
25.4. Производство на въоръжение и боеприпаси
25.5. Коване, щамповане и валцуване на метал; прахова металургия
25.6. Друго металообработване
25.7. Производство на кухненски прибори, инструменти и железария
25.9. Производство на други метални изделия

Секторът обхваща производството на метални елементи, съдове и строителни конструкции. Тези продукти обикновено не включват подвижни части, за разлика от машините, в конструирането на които се използват част от тях. Секторът включва и производството на оръжие и амуниции.[1]

БележкиРедактиране