Производство на въоръжение и боеприпаси

икономическа дейност

Производството на въоръжение и боеприпаси е подотрасъл на металообработващата промишленост в Статистическата класификация на икономическите дейности за Европейската общност.

Производство на въоръжение и боеприпаси
КИД-2008
-C. Преработваща промишленост
-25. Производство на метални изделия, без машини и оборудване
-25.4. Производство на въоръжение и боеприпаси
→25.40. Производство на въоръжение и боеприпаси

Секторът обхваща производството на оръжие от газови пистолети и ловни пушки до ракетни пускови установки и артилерийски оръдия, както и боеприпаси от различен вид, но не и на хладно оръжие и военни машини.[1]