Минералогията е наука за строежа, формите, химичния състав, физичните свойства, както и процесите на образуване и изменение на минералите като природни тела. Тя е тясно свързана с кристалографията, геохимията и петрографията в рамките на вещественото направление на науките за Земята.

Chalcocite.jpg

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране