Минералогията е наука за строежа, формите, химичния състав, физичните свойства, както и процесите на образуване и изменение на минералите като природни тела.

Тя е тясно свързана с кристалографията, петрографията и геохимията в рамките на вещественото направление на науките за Земята.

Вижте също редактиране

Външни препратки редактиране