Отваря главното меню

Мосараби

(пренасочване от Мозараби)
Мосарабска миниатюра от X век

Мосара́бите (от арабски: مستعرب‎‎, „арабизирани“) са средновековна етническа група на Пиренейския полуостров, включваща християните, живеещи под мюсюлманско управление в Ал-Андалус.

Мосарабите са потомци на местното романско и готско население отпреди мюсюлманското завоюване през VIII век, които запазват религията си, но възприемат някои елементи на арабския език и мюсюлманската култура. Говорят романския мосарабски език. След Реконкистата мосарабите са асимилирани от испанците и португалците.