Натриев хлорид (данни)

Тази страница дава допълнителни химически данни за натриев хлорид.

Структура и свойства редактиране

Структура и свойства
Показател на пречупване, nD 1,5442
Число на Аббе ?
Диелектрична константа, εr ? ε0 at ? °C
Сила на връзката ?
Дължина на връзката ?
Ъгъл на връзката ?
Magnetic susceptibility ?

Термодинамични свойства редактиране

Фазово поведение
Тройна точка ? K (? °C), ? Pa
Критична точка ? K (? °C), ? Pa
Специфична топлина на топене, ΔfusHo ? kJ/mol
Ентропия на топене, ΔfusSo ? J/(mol·K)
Специфична топлина на изпаряване, ΔvapHo ? kJ/mol
Ентропия на изпаряване, ΔvapSo ? J/(mol·K)
Свойства на твърдо тяло
Стандартна енталпия на образуване, ΔfHosolid -411,12 kJ/mol
Стандартна моларна ентропия,
Sosolid
? J/(mol K)
Топлинен капацитет, cp 72,11 J/(mol K)
Свойства на течност
Стандартна енталпия на образуване, ΔfHoliquid -385,92 kJ/mol
Стандартна моларна ентропия,
Soliquid
95,06 J/(mol K)
Топлинен капацитет, cp ? J/(mol K)
Свойства на газ
Стандартна енталпия на образуване, ΔfHogas -181,42 kJ/mol
Стандартна моларна ентропия,
Sogas
229,79 J/(mol K)
Топлинен капацитет, cp ? J/(mol K)

Спектрални данни редактиране

UV-Vis
λmax ? nm
Коефициент на поглъщане, ε ?
ИЧ
Основни ленти на поглъщане ? cm−1
ЯМР
Протонен ЯМР
Въглерод-12 ЯМР
Други ЯМР данни
МС
Маси на
главните фрагменти

Бележки редактиране

Освен където е обявено друго, данните се отнасят за стандартна околна температура и налягане.

Права са приложими.