Изследване в широк смисъл е изучаването, подробното проучване с цел установяване на факти[1] и нови знания или систематичното им събиране[2] и анализ.[3] В по-тесен смисъл на научно изследване това е прилагането на научен метод за изучаване на нещо.

Изследванията и откритията често са променяли човешкото познание за света.

Изследванията в различните области имат приети свои собствени начини за показване или обявяване на резултатите от проучването. Например, резултатите от полицейско разследване се представят като доказателство в съда.

Условно могат да бъдат разгледани два вида изследвания: такива, които са предмет на дейност в изследователски институти и частни изследвания. Институционалните изследвания се извършват в съответствие с определени правила за правдоподобност, последователност, прозрачност и в съответствие със законите на държавата.

Научни изследвания редактиране

Изследователската институция може да извършва различни научни изследвания. Целта на научните изследвания може да бъде установяване на природните закони (пояснения на причините породили различни събития, а също и в някои случаи, прогнози за бъдещи такива) ограничени до въпроси, свързани с научни обяснения и инструменти за разработка за научни изследвания.

Има също така научни изследвания, които не са институционализирани. Тези проучвания включват разследвания на военното разузнаване, полицейското разследване, съдебномедицински изследвания, разследваща журналистика и др.

Изследователските методи (методология) са методи, използвани за изучаване на различни области. Всеки изследователски подход има свои собствени уникални методи, но понякога е прието изследователските методи да се разглеждат като отнасящи се до количествени методи за научни изследвания и лабораторни изпитвания.

Източници редактиране

  1. Андрейчин, Любомир. Български тълковен речник. Наука и изкуство, 2005. ISBN 954020156Х. с. 314.
  2. РБЕ (изследване)
  3. РБЕ (изследвам)

Вижте също редактиране