Познание

Уикимедия пояснителна страница

Познанието е съвкупност от процеси, процедури и методи за придобиване на знания за явленията и закономерностите от заобикалящата ни среда, т.е. за обективния свят.

Познанието е основен предмет на раздела от философията – гносеология (теория на познанието). Съществуват няколко типа познание:

  1. митологично;
  2. религиозно;
  3. философско;
  4. чувствено;
  5. научно (рационално).

ИзточнициРедактиране

Вижте същоРедактиране