Национален съвет по водите

Националният съвет по водите, съкратено НСВ, е орган на България, съществуващ от 1985 г., който ръководи държавната политика в областта на водите и водните ресурси на страната.

До декември 1986 г. той е на пряко подчинение на Министерския съвет, след което е прехвърлен към създадения тогава Съвет по селско и горско стопанство при Министерския съвет. След закриването на ССГС през 1987 г. е на подчинение на създаденото на негово място Министерство на земеделието и горите от август 1987 до декември 1989 г. след което от декември 1989 до февруари 1990 г. както и след февруари 1990 г. НСВ продължава да бъде самостоятелен орган към Мининстерски съвет.

През 1997 г. е закрит, а дейността му е прехвърлена към Министерството на околната среда и водите.

Председатели (1985-1990) редактиране

Председатели (1990-1997) редактиране

Източници редактиране

  • ЦДА, Фонд 136, опис за 1985, опис за 1986, опис за 1987, опис за 1988, опис за 1989, опис за 1990