Заместник министър-председател на България

Заместник министър-председателят на България (по-рано заместник-председател на Министерския съвет – от 1955 до 1991 г., и подпредседател на Министерския съвет – от 1944 до 1955 г.), наричан за кратко вицепремиер, е висша ръководна длъжност в правителството на България. Съществувала е и длъжността Първи заместник-председател на Министерския съвет.

Вицепремиерът осъществява функциите на подпомагане и заместване на министър-председателя на България при негово отсъствие, както и по време на работата на правителството по различни въпроси на държавното управление. Длъжността е въведена след 9 септември 1944 г.

Вицепремиерите по конституционен принцип стоят над министрите в йерархията на правителството. Всеки от тях ръководи и отговаря за даден управленски ресор, като изборът на лицата на тези длъжности се извършва с решението на Народното събрание за избиране на правителството на България, а разпределението на функциите и компетенциите между отделните ресори се определя с решение на правителството на първото му заседание.

Има случаи, в които вицепремиерите са едновременно избрани и за министри в правителството. В този случай те като вицепремиери отговарят за управленския ресор, на който са и министри. В други случаи, когато ресорен вицепремиер и министър на ресора не са едно и също лице, се счита, че вицепремиерът е най-висшата инстанция на дадения ресор, а министърът на ресора ръководи държавната политика и изпълнява указанията и разпорежданията на вицепремиера по ресора.

В случай на заместване на министър-председателя при негово отсъствие това заместване се определя в негова заповед, където се посочва и името на съответния вицепремиер, когото премиерът е избрал за заместник през този период. Не може двама или повече вицепремиери да заместват министър-председателя едновременно при негово отсъствие.

Вицепремиерите могат да бъдат освобождавани или заменяни с други лица от Народното събрание при персонални промени в правителството.

Вицепремиери на България в отделните правителства

редактиране

Подпредседатели на Министерският съвет на НРБ(1946-1956)

редактиране

Трето правителство на Кимон Георгиев

правителство име дати партия
Георгиев 3 Трайчо Костов 31 март 1946 – 22 ноември 1946 БКП
Георгиев 3 Александър Оббов 31 март 1946 – 22 ноември 1946 БЗНС

Първо правителство на Георги Димитров

правителство име дати партия
Димитров 1 Трайчо Костов 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 БКП
Димитров 1 Александър Оббов 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 БЗНС
Димитров 1 Георги Попов (политик) 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 БРСДП
Димитров 1 Кимон Георгиев 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 Звено

Второ правителство на Георги Димитров

правителство име дати партия
Димитров 2 Трайчо Костов 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БКП
Димитров 2 Васил Коларов 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БКП
Димитров 2 Георги Трайков 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БЗНС
Димитров 2 Георги Попов (политик) 12 декември 1947 – 20 юли 1949 БРСДП
Димитров 2 Кимон Георгиев 23 ноември 1946 – 11 декември 1947 Звено

Правителство на Васил Коларов 1 и 2

правителство име дати партия
Коларов 1 и 2 Вълко Червенков 20 юли 1949  – 20 януари 1950 БКП
Коларов 1 и 2 Добри Терпешев 20 юли 1949 – 20 януари 1950 БКП
Коларов 1 и 2 Георги Трайков 20 юли 1949 – 20 януари 1950 БЗНС
Коларов 1 и 2 Антон Югов 20 юли 1949 – 20 януари 1950 БРСДП
Коларов 1 и 2 Кимон Георгиев 20 юли 1949 – 20 януари 1950 Звено
Коларов 1 и 2 Владимир Поптомов 20 януари 1950 – 1 февруари 1950 БКП
Коларов 1 и 2 Райко Дамянов 20 юли 1949 – 1 февруари 1950 БКП

Правителство на Вълко Червенков

правителство име дати партия
Червенков Георги Чанков 20 януари 1954 – 18 април 1956 БКП
Червенков Антон Югов 20 януари 1954 – 18 април 1956 БКП
Червенков Георги Трайков 20 януари 1954 – 18 април 1956 БЗНС
Червенков Иван Михайлов 20 януари 1954 – 18 април 1956 БКП
Червенков Райко Дамянов 20 януари 1954 – 18 април 1956 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ и РБ (1956-1991)

редактиране

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ от Първо правителство на Антон Югов -(1956-1958)

правителство име дати партия
Югов 1 Георги Чанков 18 април 1956 – 15 януари 1958 БКП
Югов 1 Георги Трайков 18 април 1956 – 15 януари 1958 БЗНС
Югов 1 Иван Михайлов 18 април 1956 – 15 януари 1958 БКП
Югов 1 Райко Дамянов 18 април 1956 – 15 януари 1958 БКП
Югов 1 Карло Луканов 18 април 1956 – 15 януари 1958 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ от Второ правителство на Антон Югов

правителство име дати партия
Югов 2 Георги Чанков 15 януари 1958 – 27 март 1962 БКП
Югов 2 Георги Трайков 15 януари 1958 – 27 март 1962 БЗНС
Югов 2 Иван Михайлов 15 януари 1958 – 27 март 1962 БКП
Югов 2 Райко Дамянов 15 януари 1958 – 27 март 1962 БКП
Югов 2 Карло Луканов 15 януари 1958 – 27 март 1962 БКП
Югов 2 Кимон Георгиев 15 януари 1958 – 27 март 1962 безпартиен
Югов 2 Живко Живков 15 януари 1958 – 27 март 1962 БКП
Югов 2 Станко Тодоров 15 януари 1958 – 27 март 1962 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на Трето правителство на Антон Югов

правителство име дати партия
Югов 2 Георги Чанков 27 март 1962 – 27 ноември 1962 БКП
Югов 3 Георги Трайков 27 март 1962 – 27 ноември 1962 БЗНС
Югов 3 Иван Михайлов 27 март 1962 – 27 ноември 1962 БКП
Югов 3 Райко Дамянов 27 март 1962 – 27 ноември 1962 БКП
Югов 3 Карло Луканов 27 март 1962 – 27 ноември 1962 БКП
Югов 3 Кимон Георгиев 27 март 1962 – 27 ноември 1962 безпартиен
Югов 3 Живко Живков 27 март 1962 – 27 ноември 1962 БКП
Югов 3 Станко Тодоров 27 март 1962 – 27 март 1962 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на Първо правителство на Тодор Живков

правителство име дати партия
Живков 1 Иван Михайлов 27 ноември 1962 – 12 март 1966 БКП
Живков 1 Тано Цолов 27 ноември 1962 – … 12 март 1966
Живков 1 Пенчо Кубадински 27 ноември 1962  – 12 март 1966 БКП
Живков 1 Станко Тодоров 27 ноември 1962 – 12 март 1966 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на Второ правителство на Тодор Живков

правителство име дати партия
Живков 2 Иван Михайлов 12 март 1966 – 9 юли 1971 БКП
Живков 2 Тано Цолов 12 март 1966 – 9 юли 1971 БКП
Живков 2 Пенчо Кубадински 12 март 1966  – 9 юли 1971 БКП
Живков 2 Станко Тодоров 12 март 1966 – 9 юли 1971 БКП
Живков 2 Петър Танчев 12 март 1966 – 9 юли 1971 БЗНС
Живков 2 Лъчезар Аврамов 22 ноември 1966 – 28 април 1971 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на първо правителство на Станко Тодоров

правителство име дати партия
Тодоров 1 Живко Живков 9 юли 1971 – 17 юни 1976 БКП
Тодоров 1 Мако Даков 9 юли 1971 – 17 юни 1976 БКП
Тодоров 1 Пенчо Кубадински 9 юли 1971 – 17 юни 1976 БКП
Тодоров 1 Сава Дълбоков 9 юли 1971 – 17 юни 1976 БКП
Тодоров 1 Иван Попов  – 9 юли 1971 17 юни 1976
Тодоров 1 Огнян Дойнов 9 юли 1971 – 23 април 1976 БКП
Тодоров 1 Кирил Зарев 15 април 1975 – 17 юни 1976 БКП
Тодоров 1 Иван Илиев 19 януари 1973 – 15 април 1975 БКП
Тодоров 1 Венелин Коцев 3 юли 1972 – 4 юли 1974 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на второ правителство на Станко Тодоров

правителство име дати партия
Тодоров 2 Кирил Зарев 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БКП
Тодоров 2 Мако Даков 17 юни 1976 – 28 април 1978 БКП
Тодоров 2 Кръстю Тричков 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БКП
Тодоров 2 Григор Стоичков 17 юни 1976 – 18 юни 1981 БКП
Тодоров 2 Андрей Луканов  – 17 юни 1976 18 юни 1981
Тодоров 2 Сава Дълбоков  – 17 юни 1976 28 април 1978
Тодоров 2 Тодор Божинов  – 29 април 1979 18 юни 1981
Тодоров 2 Георги Йорданов (БКП)  – 29 април 1979 27 септември 1979
Тодоров 2 Дража Вълчева  – 28 декември 1979 18 юни 1981
Тодоров 2 Стамен Стаменов (министър)  – 26 февруари 1980 18 юни 1981

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на Правителство на Гриша Филипов

правителство име дати партия
Филипов Кирил Зарев 18 юни 1981 – 4 януари 1986 БКП
Филипов Григор Стоичков 18 юни 1981 – 19 юни 1986 БКП
Филипов Андрей Луканов 18 юни 1981 – 19 юни 1989 БКП
Филипов Тодор Божинов 4 януари 1984 – 28 януари 1986 БКП
Филипов Георги Йорданов 18 юни 1981 – 19 юни 1986 БКП
Филипов Стоян Марков 28 януари 1986 – 19 юни 1986 БКП
Филипов Стамен Стаменов (министър) 18 юни 1986 – 26 август 1981 БКП
Филипов Георги Караманев 19 юли 1982  – 19 юни 1986 БКП
Филипов Станиш Бонев 18 юни 1981 – 15 октомври 1985 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на Правителство на Георги Атанасов

правителство име дати партия
Атанасов Григор Стоичков 19 юни 1986 – 18 декември 1989 БКП
Атанасов Алекси Иванов 25 декември 1986 – 19 август 1987 БЗНС
Атанасов Кирил Зарев 19 юни 1986 – 19 август 1987 БКП
Атанасов Тодор Божинов 4 януари 1984 – … 28 януари 1986
Атанасов Георги Йорданов (БКП) 19 юни 1986 – 19 август 1987 БКП
Атанасов Иван Илиев 19 юни 1986  – 19 август 1987 БКП
Атанасов Георги Караманев  – 19 юни 1986 19 август 1987
Атанасов Огнян Дойнов  – 19 юни 1986 19 август 1987
Атанасов Георги Йорданов  – 4 юли 1989 18 декември 1989
Атанасов [Петко Данчев]]  – 4 юли 1989 17 ноември 1989
Атанасов Кирил Зарев  – 17 ноември 1989 8 февруари 1990
Атанасов Георги Пирински  – 17 ноември 1989 8 февруари 1990
Атанасов Минчо Йовчев  – 17 ноември 1989 8 февруари 1990
Атанасов Стоян Михайлов  – 17 ноември 1989 8 февруари 1990
Атанасов Надя Аспарухова  – 18 декември 1989 8 февруари 1990

Министри на суперминистерства с ранг на заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ в правителството на Георги Атанасов (1987-1989) Министри на икономиката и планирането(1987-1989)

правителство име дати партия
Атанасов Стоян Овчаров 19 август 1987 – 17 декември 1989 БКП
Атанасов Кирил Зарев  – 17 ноември 1989 8 февруари 1990

Министри на външноикономическите връзки (1987-1989)

правителство име дати партия
Атанасов Андрей Луканов 19 август 1987 – 17 декември 1989 БКП

Министри на земеделието и горите (1987-1988)

правителство име дати партия
Атанасов Алекси Иванов 19 август 1987 – 19 декември 1988 БЗНС

Министри на културата, науката и просветата (1987-1989)

правителство име дати партия
Атанасов Георги Йорданов (БКП) 19 август 1987 – 4 юли 1989 БКП

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на Първо Правителство на Андрей Луканов

правителство име дати партия
Луканов 1 Чудомир Александров 8 февруари 1990 – 22 септември 1990 БСП
Луканов 1 Белчо Белчев 8 февруари 1990 – 22 септември 1990 БСП
Луканов 1 Константин Косев 8 февруари 1990 – 22 септември 1990 БСП
Луканов 1 Нора Ананиева 8 февруари 1990 – … 22 септември 1990

Заместник-председатели на Министерският съвет на НРБ на второ Правителство на Андрей Луканов

правителство име дати партия
Луканов 2 Георги Пирински 22 септември 1990 – 20 декември 1990 БСП
Луканов 2 Белчо Белчев 22 септември 1990 – 20 декември 1990 БСП
Луканов 2 Нора Ананиева 22 септември 1990  – 20 декември 1990 БСП

Змаестник-председатели на Министерският съвет (до 12 юли 1991) и заместник-министър-председатели (от 12 юли 1991) на Република България в Правителство на Димитър Попов

правителство име дати партия
Попов Александър Томов 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 БСП
Попов Виктор Вълков 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 БЗНС
Попов Димитър Луджев 20 декември 1990 – 8 ноември 1991 СДС

Заместник-министър-председатели на Република България в Правителство на Филип Димитров

правителство име дати партия
Димитров Светослав Лучников 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 СДС
Димитров Стоян Ганев 8 ноември 1991 – 20 май 1992 СДС
Димитров Никола Василев 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 безпартиен
Димитров Илко Ескенази 8 ноември 1991 – 30 декември 1992 СДС

Заместник-министър-председатели на Република България в Правителство на Любен Беров

правителство име дати партия
Беров Валентин Карабашев 30 декември 1992 – 15 юли 1994 СДС
Беров Нейчо Неев 30 декември 1992 – 23 юни 1993 СДС
Беров Кирил Цночев 15 юли 1994 – 17 октомври 1994 безпартиен
Беров Евгени Матинчев 30 декември 1992 – 17 октомври 1994 ДПС

Заместник-министър-председатели на Република България в Служебно Правителство на Ренета Инджова

правителство име дати партия
Инджова Хирстина Вучева 17 октомври 1994 – 25 янауари 1995 безпартиен
Инджова Ивайло Трифонов 17 октомври 1994 – 25 януари 1995 безпартиен
Инджова Никола Василев 17 октомври 1994 – 25 януари 1995 безпартиен

Заместник-министър-председатели на Република България в правителство на Жан Виденов

правителство име дати партия
Виденов Дончо Конакчиев 25 януари 1995 – 12 февруари 1997 БСП
Виденов Светослав Шиваров 25 януари 1995 – 12 февруари 1997 БЗНС „Александър Стамболийски“
Виденов Румен Гечев 25 януари 1995 – 12 февруари 1997 БСП
Виденов Кирил Цочев 25 януари 1995 – 23 януари 1996 безпартиен

Заместник-министър-председатели на Република България в Служебно Правителство на Стефан Софиянски

правителство име дати партия
Софиянски Александър Божков 12 февруари 1997 – 21 май 1997 СДС
Софиянски Александър Божков 12 февруари 1997 – 21 май 1997 СДС

Заместник-министър-председатели на Република България в правителство на Иван Костов

правителство име дати партия
Костов Александър Божков 21 май 1997 – 21 декември 1999 СДС
Костов Веселин Методиев 21 май 1997 – 21 декември 1999 Демократическа партия
Костов Евгений Бакърджиев 21 май 1997 – 21 декември 1999 СДС
Костов Петър Жотев 21 декември 1999 – 24 юли 2001 безпартиен

Заместник-министър-председатели на Република България в правителство на Симеон Сакскобургготски

правителство име дати партия
Симеон II Костадин Паскалев 24 юли 2001 – 18 декември 2002 БСП
Симеон II Николай Василев 24 юли 2001 – 17 юли 2003 НДСВ
Симеон II Пламен Панайотов 17 юли 2003 – 16 август 2005 НДСВ
Симеон II Лидия Шулева 24 юли 2001 – 16 август 2005 НДСВ

Заместник-министър-председатели на Република България в правителство на Сергей Станишев

правителство име дати партия
Станишев Ивайло Калифин 17 август 2005 – 27 юли 2009 БСП
Станишев Даниел Вълчев 17 август 2005 – 27 юли 2009 НДСВ
Станишев Емел Етем Тошкова 17 авуст 2005 – 27 юли 2009 ДПС
Станишев Меглена Плугчиева 24 април 2008 – 27 юли 2009 БСП

Заместник-министър-председатели на Република България в първото правителство на Бойко Борисов

правителство име дати партия
Борисов 1 Симеон Дянков 27 юли 2009 – 13 март 2013 ГЕРБ
Борисов 1 Цветан Цветанов 27 юли 2009 – 13 март 2013 ГЕРБ

Заместник-министър-председатели на Република България в Служебно Правителство на Марин Райков

правителство име дати партия
Райков Екатерина Захариева 13 март 2013 – 29 май 2013 ГЕРБ
Райков Деяна Костадинова 13 март 2013 – 29 май 2013 безпартиен
Райков Илияна Цанова 13 март 2013 – 29 май 2013 безпартиен

Заместник-министър-председатели на Република България в правителство на Пламен Орешарски

правителство име дати партия
Орешарски Даниела Бобева 29 май 2013 – 6 август 2014 безпартиен
Орешарски Зинаида Златанова 29 май 2013 – 6 август 2014 безпартиен
Орешарски Цветлин Йовчев 29 май 2013 – 6 август 2014 безпартиен

Заместник-министър-председатели на Република България в Служебно Правителство на Георги Близнашки

правителство име дати партия
Близнашки Екатерина Захариева 6 август 2014 – 7 ноември 2014 безпартиен
Близнашки Йордан Христосков 6 август 2014 – 7 ноември 2014 безпартиен
Орешарски Цветлин Йовчев 29 май 2013 – 6 август 2014 безпартиен

Вижте също

редактиране

Източници

редактиране
  • Конституция на Република България, 1991 г.
  • Конституция на Народна република България, 1971 г.
  • Конституция на Народна република България, 1947 г.
  • Енциклопедия „Правителствата на България, народните събрания и атентатите“, Ангел Цураков, Издателска къща „Труд“, София, 2008