Национална агенция за приходите

Националната агенция за приходите (НАП) e специализиран държавен орган към министъра на финансите за установяване, обезпечаване и събиране на публични вземания. НАП започва работа на 1 януари 2006 г. и обединява събирането и обслужването на републиканските данъци и задължителните вноски на общественото осигуряване. Дейността ѝ е регламентирана със Закона за Националната агенция за приходите.

Сградата на централното управление на НАП в София

Управление редактиране

Органи на управление на агенцията са управителният съвет и изпълнителният директор.

Управителен съвет редактиране

Управителният съвет (УС) се състои от:

Председател на управителния съвет е министърът на финансите.

Управителният съвет по предложение на изпълнителния директор разглежда и одобрява стратегическия план, годишния отчет и проекта на бюджета на агенцията, териториалния обхват, седалищата и структурата на териториалните дирекции и др.

Изпълнителен директор редактиране

Изпълнителният директор ръководи и контролира цялостната дейност на агенцията, назначава директорите на териториалните дирекции и служителите в централното управление, планира, разпределя и контролира средствата и ресурсите за осъществяване дейността на агенцията, представлява агенцията в страната и чужбина и др.

Изпълнителният директор се назначава от Министерския съвет по предложение на министъра на финансите. От 14 май 2021 г. изпълнителен директор на НАП е Румен Спецов.

Структура редактиране

Централното управление подпомага дейността на изпълнителния директор по планирането, организирането, ръководството и контрола на цялостната дейност на агенцията, както и в изпълнението на предоставените му по закон правомощия.

В структурата на агенцията влизат централно управление със седалище в София, 5 териториални дирекции – София, Пловдив, Варна, Бургас и Велико Търново, обединяващи на регионален принцип офиси за обслужване и ИРМ (изнесесни работни места) в останалите областни центрове. Териториалните дирекции установяват, обезпечават и събират публичните вземания за данъци, за задължителни осигурителни вноски, както и други публични вземания, възложени им със закон.

Източници редактиране

Външни препратки редактиране