Нефтопреработвателна промишленост

Нефтопреработвателната промишленост е дял на промишлеността, извършващ обработката и рафинирането на нефт в нефтопродукти, като нафта, бензин, дизелово гориво, битум, мазут, керосин и пропан-бутан.[1][2] Нефтопреработвателните предприятия, наричани също петролни рафинерии, обикновено представляват големи промишлени комплекси, които в много отношения приличат на химическите заводи.

Нефтопреработвателно предприятие в Анакортъс, Съединените щати

Бележки редактиране

  1. Gary, J.H. and Handwerk, G.E. Petroleum Refining Technology and Economics. 2nd Edition. Marcel Dekker, Inc, 1984. ISBN 0-8247-7150-8. (на английски)
  2. Leffler, W.L. Petroleum refining for the nontechnical person. 2nd Edition. PennWell Books, 1985. ISBN 0-87814-280-0. (на английски)