Никифор

Уикимедия пояснителна страница

Никифор е българската форма на гръцкото мъжко първо име Никефорос (Νικηφόρος), означаващо „победоносец“ или „победоносен“. [1]

Личностите, носили това име, включват:

Символ, обозначаващ пояснителна страница Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.