Обществен строй

Общественият строй представлява начина на организиране и структуриране на обществените отношения в социума.

Като синонимни термини се използват и обществена формация, корпоративна структура или социална система в социологията, политологията и историята за исторически обусловената структура и социална организация на обществото.

В теоретичен контекст, Карл Маркс измисля и по-специалното понятие обществено-икономическа формация, което според марксизма се състои от съвкупност от обществени отношения, които отличават една особена форма на обществото от друга форма на обществото. Примери за обществени формации според Маркс и марксистите са древните робовладелски общества, средновековното феодално общество, това на съвременните нему и на марксистите капитализъм, както и фашизма и комунизма и т.н.

ИзточнициРедактиране