Костинброд (община)

община в България
(пренасочване от Община Костинброд)

Община Костинброд се намира в Западна България и е една от съставните общини на Софийска област.

Костинброд (община)
      
Общи данни
ОбластСофийска област
Площ254,412 km²
Население17 060 души
Адм. центърКостинброд
Брой селища15
Сайтkostinbrod.bg
Управление
КметТрайко Младенов
(ГЕРБ; 2015)
Общ. съвет17 съветници
  • ГЕРБ (9)
  • БСП (3)
  • ОБЕДИНЕНИЕ ЗА ОБЩИНА КОСТИНБРОД (3)
  • РЕФОРМАТОРИ И ПАТРИОТИ ЗА КОСТИНБРОД (2)
Географска карта на община Костинброд

География

редактиране

Географско положение, граници, големина

редактиране

Общината се намира в северозападната част на Софийска област. С площта си от 254.4 km2 е 12-а по големина сред 22-те общини на областта, което съставлява 3,59% от територията на областта. Границите ѝ са следните:

Природни ресурси

редактиране

Релефът на общината е равнинен, хълмист, ниско и средно планински и територията ѝ попада в пределите на Западна Стара планина и Софийската котловина.

Южната половина на общината е заета от северните части на Софийската котловина. В нея, югоизточно от град Костинброд, на границата със Столична община, в коритото на река Блато се намира най-ниската ѝ точка – 526 m н.в.

В северната половина на община Костинброд се простират разклоненията на три планини, които са съставни части на Западна Стара планина. Крайния северозапад, в землището на с Бучин проход се заема от най-източните части на планината Чепън (крайно южно разклонение на Западна Стара планина). Тук максималната височина от 966,4 m е разположена на 0,5 km западно от село Бучин проход. В района на селото тя се свързва с Мала планина, от която в пределите на община Костинброд попадат нейните югозападни части. На 1 km северно от село Чибаовци, на границата с община Своге се издига най-високата точка на община Костинбрад – 1131,1 m. Южно от нея, в завоя на Крива река (ляв приток на река Блато) на територията на общината са разположени крайните северозападни разклонения на Софийска планина. Североизточно от село Царичина, на границата с община Своге височината ѝ достига до 1093,7 m.

Най-голямата река на община Костинброд е река Блато (30 km, ляв приток на Искър), която протича през нея с горното и средното си течение. Тя води началото си от карстов извор на 1,2 km западно от селата Опицвет и Безден, на 554 m н.в. и до напускането си на територията на общината тече в югоизточна посока през село Петърч и град Костинброд. На територията на общината тя получава своите три най-големи притоци – Сливнишка река, Костинбродска река (Белица) и Крива река. Сливнишка и Костинбродска река (Белица) протичат през общината с най-долните си течения през Софийската котловина и се вливат отдясно в река Блато в източната част на град Костинброд. Крива река води началото си от Мала планина, като в началото тече в югозападна посока, а след, а след местността Беледие хан – в югоизточна, в дълбока и слабо залесена долина. При село Драговищица навлиза в Софийската котловина, минава през село Голяновци, напуска пределите на община Костинброд и след около 3 km се влива отляво в река Блато.

Население

редактиране

Етнически състав (2011)

редактиране

Численост и дял на етническите групи според преброяването на населението през 2011 г.:[1]

Численост Дял (в %)
Общо 17 846 100,00
Българи 16 156 90,53
Турци 22 0,12
Цигани 402 2,25
Други 28 0,16
Не се самоопределят 39 0,22
Не отговорили 1 199 6,72

Движение на населението (1934 – 2021)

редактиране
Община Костинброд
Година 1934 1946 1956 1965 1975 1985 1992 2001 2011 2021
Население 14210 15442 15635 18649 19715 19321 17951 18015 17846 17824
Източници: Национален Статистически Институт, [1]

Населени места

редактиране

Общината има 14 населени места с общо население от 17 824 жители към 7 септември 2021 г.[2]

Списък на населените места в община Костинброд, население и площ на землищата им
Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име) Населено място Население
(2021 г.)
Площ на землището
km2
Забележка (старо име)
Безден 283 18,888 Дръмша 105 18,044
Богьовци 137 14,257 Костинброд 11935 41,405
Бучин проход 106 15,904 Бучино дервент Опицвет 440 15,672
Голяновци 818 5,382 Петърч 2182 23,708 Петрич
Градец 398 27,289 Понор 26 14,309
Драговищица 1121 11,198 Царичина 72 20,092
Дреново 20 13,290 Чибаовци 181 14,974
ОБЩО 17824 254,412 няма населени места без землища

Административно-териториални промени

редактиране
  • МЗ № 2820/обн. 14.08.1934 г. – преименува с. Бучино дервент на с. Бучин проход;
– преименува с. Петрич на с. Петърч;
  • Указ № 91/обн. 02.03.1951 г. – заличава с. Батковци и го присъединява като квартал на с. Драговищица;
  • Указ № 317/обн. 13.12.1955 г. – обединява селата Маслово и Шияковци в едно ново населено място – с. Обединение;
  • Указ № 1942/обн. 17.09.1974 г. – заличава с. Обединение и го присъединява като квартал на с. Костинброд;
– признава с. Костинброд за гр. Костинброд.

Транспорт

редактиране

В южната част на общината, от северозапад на югоизток, на протежение от 10,7 km преминава участък от трасето на жп линията КалотинаСофияПловдивСвиленград.

През общината преминават частично 6 пътя от Републиканската пътна мрежа на България с обща дължина 64,1 km:

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране

Външни препратки

редактиране