Одер (на немски: Oder, на полски/чешки: Odra, на старолатински език: Viadua, Viadrus, на средновековно латински език: Odera, Oddera) е голяма река в Централна Европа, една от главните водни артерии в региона, протичаща по теретирията на Чехия (краища Оломоуцки и Моравско-Силезки), Полша (войводства (Силезко, Ополско, Долносилезко, Великополско, Любушко и Западнопоморрско и Германия (провинция Бранденбург), вливаща се в Балтийско море. Дължина 866 km (Чехия – 112 km, Полша – 754 km, в т.ч. 187 km по границата с Германия), площ на водосборния басейн 118 890 km².[1]

Одер (Одра)
(на чешки: Odra; на полски: Odra; на немски: Oder)
Oder bei Kienitz.JPG
Река Одер в района на германското село Киниц
Relief Map of Poland.png
49.6132° с. ш. 17.5203° и. д.
53.6014° с. ш. 14.59° и. д.
Изворът и устието на река Одер (Одра) в Чехия, Полша и Германия
Blue 0080ff pog.svg — начало, Blue pog.svg — устие
Общи сведения
Местоположение Флаг на Чехия Чехия
Флаг на Полша Полша
Флаг на Германия Германия
Дължина 866 km
Водосб. басейн 118 890 km²
Отток 480 m³/s
Начало
Място план. Одерски Върхи (планс. с-ма Судети)
Координати 49°36′47.52″ с. ш. 17°31′13.08″ и. д. / 49.6132° с. ш. 17.5203° и. д.
Надм. височина 635 m
Устие
Място Балтийско море
Координати 53°36′05.04″ с. ш. 14°35′24″ и. д. / 53.6014° с. ш. 14.59° и. д.
Надм. височина 0 m
Одер (Одра) в Общомедия
Река Одра в района на Вроцлав
Карта на водосборния басейн на река Одер

Географска характеристикаРедактиране

Извор, течение, устиеРедактиране

Река Одер води началото си под името Одра на 635 m н.в., от северното подножие на планината Одерски Върхи (част от плонинската система на Судетите), в югоизточната част на Оломоуцки край на Чехия, на 16 km източно от град Оломоуц. Първите 112 km Одра тече в Чехия през нископланински и хълмисти местности в сравнително тясна, но предимно плитка долина, главно в североизточна посока. След устието на десния си приток Олше навлиза на полска територия като завива на север. При град Ополе Одра излиза от хълмистите и нископланински райони и до устието си тече през източната част Северногерманската равнина в средното течение на северозапад, а в долното на север, като в този участък на протежение от 187 km е гранична река между Полша на изток и Германия на запад, където носи името Одер. През равнината Одра тече в широка (от 2 – 3 km до 10 – 20 km) терасирана долина, разположена по дъното на древна ледникова долина. След устието на левия си приток Ниса Лужицка Одра (Одер) става широка (над 200 m) пълноводна река, оградена от високи водозащитни диги, предпадващи околните земи от наводнения по време на пълноводие. На 84 km от устието си се разделя на два ръкава (западния се използва за корабоплаване), които при град Шчечин се вливат в езерото Домбе, което от своя страна при град Полице се оттича в Шчечинския залив на Балтийско море.[1]

Водосборен басейн, притоциРедактиране

Водосборният басейн на Одра (Одер) обхваща площ от 118 890 km², който се простира на територията на: Германия (5587 km², 4,7%), Чехия (7217 km², 6,07%) и Полша (106 056 km², 89,21%). Речната ѝ мрежа е едностранно развита с повече, по-дълги и по-пълноводни десни притоци. На северозапад, североизток и изток водосборният басейн на Одра (Одер) граничи с водосборните басейни на Висла, Парсента, Рега, Икер и други по-малки реки, вливащи се в Балтийско море, на юг – с водосборния басейн на река Дунав (от басейна на Черно море), а на югозапад и запад – с водосборния басейн на река Елба (Лаба, от басейна на Северно море).[1]

Одра (Одер) получава множество притоци, като 21 от тях са с дължина над 50 km, в т.ч. 8 притока над 100 km, от които 3 притока над 200 km. По-долу са изброени всичките тези 21 притока като е показано за всеки от тях дали е ляв (→) или (←) десен приток, дължината и площта на водосборния басейн.

 • ← Остравице 65 / 827
 • → Опава 131 / 2 089
 • ← Олше 99 / 1 118
 • → Псина 53 / ?
 • → Особлога 66 / 993
 • ← Мала Панев 132 / 2 132
 • → Ниса Клодзка 195 / 4 565
 • → Олава 92 / 1 167
 • ← Видава 103 / 1 700
 • → Бистрица 95 / 1 768
 • → Сльонза 79 / 972
 • → Качава 98 / 2 500
 • ← Барич 133 / 5 526
 • Бубър 272 / 5 876
 • Ниса Лужицка 254 / 4 297
 • ← Плишка 56 / ?
 • Варта 808 / 54 529
 • ← Мисля 96 / 1 334
 • → Велзе 66 / 318
 • ← Ина 128 / 2 131

Хидроложки показателиРедактиране

Одра (Одер) има смесено снежно-дъждовно подхранване с повишено пролетно пълноводие в резултат от снеготопенето и слабо изразено лятно маловодие, по време на което характерно явление са епизодичните прииждания на реката в резултат от поройни дъждове във водосборния ѝ басейн, но като цяло речният отток на реката е с малки сезонни амплитуди. Среден годишен отток близо до устието 480 m³/s, максимален над 3000 m³/s. Колебанието на речното ниво е от 6 – 7 m в горното и 4 – 5 m в средното течение. Големи наводнения са отбелязани през 1854, 1930, 1938, 1947, 1997, 2010 г. В студени зими замръзва за кратко.[1]

Стопанско значение, селищаРедактиране

Одра (Одер) е плавателна за плиткогазещи речни съдове на 780 km, до устието на река Опава (при чешкия град Острава), а за по дълбоко газещи речни съдове до полския град Козле (южно от Ополе), като в отделни участъци реката е канализирана и шлюзована. Чрез система от плавателни канали се съединява с реките Висла („Сливицки канал“, „Бидгощки канал“) и Елба – каналите „Одер-Шпрее“ и „Одер-Хафел“. Има огромно икономическо значение за Полша и Германия. В горното ѝ течение се намира Остравско-Карвинският въгледобивен басейн, а по-надолу е Шльонският въглищен басейн. По нея се превозват въглища, желязна руда, зърнени храни и др.[1]

Долината на реката е гъсто заселена, като най-големите селища са градовете:

Вижте същоРедактиране

ИзточнициРедактиране