Oder-Neisse line between Germany and Poland.jpg

Одер (на немски: Oder, на полски/чешки: Odra, на старолатински: Viadua, Viadrus, на средновековно латински: Odera, Oddera) е името на река в Централна Европа (най-вече в Полша). Тя извира в Чехия от планинските възвишения Одерске връхи и тече през западната част на Полша, като по-късно образува 187-километровата граница между Полша и Германия. Реката в крайна сметка се влива в Балтийско море чрез естуар.

Река Одер при германското село Киниц

Одер е дълга 854 km: 112 в Чехия, 742 в Полша (включително 187 по границата с Германия), и е втората река по дължина (след Висла). Речният ѝ басейн е 118 861 кв. км, 106 056 от които в Полша (89%), около 5587 в Германия (5%) и 7217 в Чехия (6%). Среден годишен отток 540 m³. в сек. Приема много притоци, по-важни от които са: Бубър, Ниса, Варта. Чрез няколко плавателни канала е свързана с Висла и Елба. Плавателна на около 780 km. Има огромно икономическо значение за Полша и Германия. В горното ѝ течение се намира Остравско-Карвинският въгледобивен басейн, а по-надолу е Шльонск. По Одер се превозват въглища, желязна руда, зърнени храни. Край Одер са разположени градовете: Острава, Ополе, Вроцлав, Франкфурт на Одер, Шчечин.