Пелистер (национален парк)

национален парк в Северна Македония

„Пелистер“ е национален парк в Северна Македония, разположен между Преспанската долина и Пелагония. Той е първият национален парк на територията на републиката, обявен през 1948 година. Общата му площ е 17 150 ha. Той обхваща части от планината Баба, както и нейния връх Пелистер (2601 m). Въпреки факта, че заема високопланински район, този национален парк е доста достъпен.

Пелистер
Пелистер в Общомедия

ИмеРедактиране

Името Пелистер произлиза от гръцкото Перистера („гълъб“, „гълъбово място“) по името на най-високия едноименен връх на планината.

ГеографияРедактиране

 
Гора на Баба планина

Национален парк Пелистер се намира в югозападната част на Северна Македония и обхваща площ от 17 150 ha. Обявен е през 1948 година за първото защитено природно богатство в Народна република Македония. През 2007 година е обявен отново за национален парк, като първоначалната му площ от 12 500 ha се увеличава до сегашните 17 150 ha. Характеризира се с редица върхове и възвишения по-високи от 2000 m, които са разделени от дълбоки долини. Най-високият връх е Пелистер (2601 m). От сухоземните форми на Пелистер най-впечатляващи са каменните реки.

ХидрографияРедактиране

Сред хидрографските обекти с особена природна атракция са двете ледникови езера Пелистерски очи – Голямото и Малкото езеро на Пелистер, известни още като „Планински очи“.

Флора и фаунаРедактиране

 
Част от флората на Пелистер

Флората на Пелистер е много разнообразна, оттук и нейното специфично ботаническо значение. Тук растат 88 дървесни вида, което представлява 29% от общата дендрофлора на Северна Македония. В растителността на НП Пелистер има 21 растителни съобщества, от които 8 горски и 13 тревни съобщества. От горските дървесни видове най-ценна е бялата мура – автохтонен вид, който расте само в няколко планини на Балканския полуостров. Амплитудата на надморската височина на пелистерската бяла мура е от 600 до над 2200 m.

НП Пелистер е класическо място за повече от 20 растителни вида, 2 от които са местни ендемити. Гръбначните животни включват: 10 вида земноводни, 15 вида влечуги, 91 вида птици и 35 вида бозайници. От рибите е важно да се отбележи наличието на ендемичната пъстърва по река Пелистер (Salmo trutta peristericus) и пелагонийската пъстърва (Salmo trutta pelagonicus).

Ендемични видове в ПелистерРедактиране

ФаунаРедактиране

 • Salmo trutta peristericus (поточна пъстърва)
 • Salmo trutta pelagonicus (поточна пъстърва)
 • Iliodromus peristericus (остракоди)
 • Eucypris diebeli (остракодия)
 • Niphragus pancici peristericus (скарида Amphipod) – Голямо езеро
 • Arcticocampus macedonicus (харпактична скарида)
 • Brachydesmus peristerensis (Стоножка Pelister)
 • Alpaeus macedonica (твърдокрили насекоми)
 • Cychrus attenuatus peristericus (твърдокрили насекоми)
 • Duvaliotes peristericus (твърдокрили насекоми)
 • Platyduvalius macedonicus (твърдокрили насекоми)
 • Trechus hajeki (твърдокрили насекоми)
 • Scythris crypta (малки пеперуди)
 • Scythris similis (малки пеперуди)
 • Hadena clara macedonica (нощна пеперуда)

ФлораРедактиране

 • Alchemilla peristerica (Pelister небесна роса)
 • Sempervivum octopodes (един от двата ендемични вида пазачи на къщата)
 • Jovibarba heuffelii var (един от двата ендемични вида часовници)
 • Crocus pelistericus
 • Festuca pelisterica (бръмбар Pelister)

ИзточнициРедактиране