Капитан Петър Николов Пармаков е български революционер, роден в сливенското село Градец.

Петър Пармаков
български революционер

Роден
Починал

През 1870 г. заминава за Цариград, след това отива и в Одеса. Там през 1875 г. завършва Одеското военно училище и се записва на служба в Руската армия, по-късно я напуска. През 1876 г. вече е в Браила и се включва в дейността на БРЦК. След това се връща в България и участва в подготовката на Априлското въстание. Действа в Търновския революционен окръг, като на 28 април 1876 г. е определен за военен командир на четата на поп Харитон, а на 2 май 1876 г. поема и командването. Умира в бой с турските войски на 7 май 1876 край Дряновския манастир.