Пикринова киселина

Пикринова киселина е общоизвестното име на химическото съединение 2,4,6-тринитрофенол. Веществото е жълто кристално твърдо вещество. Както и други силно нитратирани съединения (напр. тринитротолуен), пикриновата киселина е взривно вещество.

Молекула на пикриновата киселина

Съвременните мерки за безопасност препоръчват складирането на пикринова киселина мокра. Когато пикриновата киселина е суха, тя е сравнително чувствителна към удар и триене, така че лабораториите, които я използват, я държат в бутилки под слой вода, който я прави безопасна. Трябва да се използват стъклени или пластмасови бутилки, тъй като пикриновата киселина може да образува метални пикратни соли, които са дори по-чувствителни и опасни от киселината.

Пикринова киселина

Съвременните мерки за безопасност за чиста пикринова киселина са донякъде преувеличени, тъй като тя успешно е използвана като експлозивен пълнител за повечето артилерийски снаряди и бомби през Първата световна война. Тези приложения неизбежно я подлагат на удар и триене при изстрелването на снарядите.

Други названия: