Питагор

древногръцки философ

Питагор (на гръцки Πυθαγόρας) е древногръцки математик и философ, създател на религиозно-философската школа на питагорейството.[1] В неговата биография е трудно да се разграничат фактите от легендите. Въпреки научните изследвания той остава една от най-загадъчните личности на античността. Неговите съвременници го смятали за изпратен от Аполон чудотворец, лечител и шаман, посветен във всички тайни. Основните източници за живота и дейността му идват от Ямблих, Порфирий, Диоген Лаертски и от неговия ученик Аристоксен.

Питагор
Πυθαγόρας ὁ Σάμιος
древногръцки философ
Бюст на Питагор от Самос (Капитолийски музей в Рим)
Роден
Починал
РелигияПитагорейство
Философия
РегионЗападна философия
ШколаПитагорейска школа
ИнтересиМетафизика,
Математика,
Етика,
Музика,
Политика
ТекстовеПитагорова теорема“, „Питагоров триъгълник“, „Платоново тяло
ПовлиянАнаксимандър, Талес, Зороастър
Питагор в Общомедия

Биография редактиране

Името, Πυθαγόρας, идва от гръцкото πεἰθω = убеждавам + ἀγορά = площад, или името има значение на „онзи който убеждава площада“, т.е. убеждава тълпата.

Биографията на Питагор трудно може да се отдели от легендите, които го представят като полубог и чудотворец, посветен във всички тайни на гърците и варварите. Херодот го е наричал „най-великия от елинските мъдреци“. Основните източници за живота и учението на Питагор са стигналите до нас трудове на Ямблих (242 – 306 г.), Порфирий (234 – 305 г.) и Диоген Лаертски (200 – 250 г.). Тези автори се основават на по-ранни автори, сред които трябва да отбележим ученика на Аристотел, Аристоксен (370 – 300 г. пр.н.е.). Фактически най-ранните източници за Питагор са писани 200 години след смъртта му и се основават на трудове на учениците му, които не винаги са безпристрастни.

Роден е на остров Самос, вероятно около 570 г. пр.н.е.[2]. Бащата на Питагор – Мнесарх – е финикиец, собственик на търговски кораби. Майка му е Питаис от Самос, известна като най-красивата жена на острова. Семейството разполагало с достатъчно средства, за да може да заплати образованието на своя син. Твърди се, че е имал двама братя. Питагор бил много интелигентен и ученолюбив, с качества на добър оратор. Той бил добър спортист. Когато бил 17-годишен, взел участие в Олимпийските игри. Първите му учители са жреците във финикийските храмове, които той посещава по време на морските пътешествия с корабите на баща си. На 18-годишна възраст напуска родния остров и отива в Египет, където изучава геометрията и астрономията на египтяните. Бил е посветен в тайните на Диосполис и в учението за възкресението на Озирис. Върху формирането му оказват влияние Талес и Анаксимандър. Научава се да свири на лира, пише поезия и рецитира Омир. Интересите му се простират и в областите на метафизиката, математиката, етиката и педагогиката. Пленен от персийския владетел Камбиз, той е откаран във Вавилон, където прекарва около дванадесет години от живота си.

Престоят му на Изток се оказва изключително ползотворен. Там усвоява много от научните и религиозните постижения на източните култури (включително т. нар. питагорова теорема), които въвежда в гръцката наука, философия и религия. Около 530 г. пр.н.е.[2], когато е на около 40 години, Питагор се преселва в Кротоне, Магна Греция (Южна Италия), бягайки от самоския тиранин Поликрат. Неговото философско учение привлича редица последователи. Освен това той препоръчва начин на живот с елементи на аскетизъм и строг морал. Питагор проповядва нравствено облагородяване на необразованите и пълно подчинение на съсловието на мъдрите и знаещите хора. Учениците образуват братство на посветените и обожествяват своя учител. Така през 532 г. пр. Хр. възниква Питагорейската религиозно-философска школа, отличаваща се със строга дисциплина. Тази школа просъществува в Кротон до края на VI в. пр.н.е., или около 510 г. пр.н.е., когато противници на питагорейците ги прогонват и Питагор се преселва в друга гръцка колония – Метапонтум, където прекарва останалата част от живота си. Умира в същия град между 497 и 494 г. пр. Хр., а според друг източник през 490 г. пр.н.е.[2]

Философско учение редактиране

Питагор основава религиозно-философска школа. Тя била обгърната в мистерии и символи, а достъпът до нея бил много труден. Общността наподобявала секта и се занимавала с философски, научни, политически и религиозни въпроси. В нея имало както мъже, така и жени, представители на всички раси, религии, икономически и социални слоеве. Недопустима била всяка дискриминация. Учениците му образуват братство на посветените и обожествяват своя учител. Постъпващите в тази школа дават обет за мълчание и спазват множество забрани относно храненето и хигиената, за да постигнат нравствено и физическо пречистване с помощта на тайното учение за прераждането на душата. Според Питагор вечната душа се преселва от небето в човешкото тяло или в тяло на животно и претърпява редица прераждания, докато не се усъвършенства толкова, че да заслужи правото да се върне на небето.

Заслуга на питагорейците е учението за количествените закономерности в развитието на света, което помага за развитието на математическите, физическите, астрономическите и географските знания. Изучавайки числата, питагорейците изследват числовите отношения и ги намират във всички области на човешката дейност. С числа и пропорции те описват душата на човека и се стремят да управляват процеса на прераждането на душите към някакво висше божествено състояние. За тях „тялото е временна тъмница за душата“.

Учението на Питагор за числото е един от първите опити за поставяне на въпроса за количествената страна на закономерността в природата. В това отношение у най-древните питагорейци имаме нов момент в сравнение с милетската школа, която не се занимава специално с този проблем, макар че много се доближава до него в учението на Анаксимен. Всичко в природата се измерва, подчинява се на числото, защото в числото е същината на всички неща; да познаем света, неговата закономерност, неговия строеж – това значи да познаем управляващите го числа. Такива са основните положения, характерни за философията на питагорейците. Мистиката на числата е сърцевината на питагорейския идеализъм. Ето какво ни казва Аристотел в своята „Метафизика“ за питагорейците:

...Тъй наречените питагорейци, които се занимаваха с математическите науки, първи ги придвижиха напред и, възпитавайки с тях, започнаха да ги смятат като начало на началата на всички неща. Но в областта на тези науки числата заемат първо място в природата, а в числата те виждаха, както им се струваше, много сходни черти с онова, което съществува и става – повече отколкото в огъня, земята и водата; например едно свойство на числата е справедливост, а друго – душа и ум, трето – успех, а може да се каже че е точно така във всички останали случаи. Освен това те виждаха в числата такива свойства и отношения, които са присъщи на хармоничните съчетания. Тъй като, следователно, всичко останало с цялата си същност явно се уподобяваше на числата, а числата заемаха първо място в природата, те предположиха, че елементите на числата са елементи на всички неща и признаха, че цялата природа е хармония и число.

Често се задава въпросът по какъв начин се реализира обективния смисъл на питагорейския принцип за числото? Аристотел споменава в своята „Метафизика“ следното:

...например едно свойство на числата е справедливост, а друго – душа и ум, трето – успех...

От Филолай и Аристотел може да се реконструира следната космогония: светът и всичко в него се състои от два принципа: безграничното (четното) и ограничаващото (нечетното). От тях двете възниква единицата, която не е нито четна, нито нечетна. Единицата вдишва, така както новороденото дете вдишва въздух, празното от безграничното. По този начин от единицата възникват числата и светът, който се състои от числа. Следователно единицата може да се умножава. Това множество (ограничаващото) питагорейците представят с помощта на точки, като пространството между точките означава празното (безграничното). Съвършеното число е десетката (декада). Тя е сборът от първите четири числа и се представя с помощта на равностранен триъгълник, всяка една от чиито страни образува четворка.

Научни приноси редактиране

 
Питагор на фреската на Рафаело „Атинската школа“

Питагорейската школа има основно значение за развитието на математиката, астрономията и други науки през следващите векове. На нейните представители дължим откриването на ирационалните числа, както и на други основни за геометрията факти. Античните автори от нашата ера – Диоген Лаертски, Плутарх и др., приписват на Питагор известната теорема, че сборът от квадратите на катетите в правоъгълен триъгълник е равен на квадрата от хипотенузата. Съвременните историци предполагат, че Питагор не е доказал теоремата, а вероятно е предал на гърците това знание, известно във Вавилон хиляда години преди Питагор (съгласно вавилонските глинени таблички със записи на математически уравнения).

Питагор и учениците му от Питагорейската школа въвеждат термина „философия“, като любов към мъдростта и копнеж за постигане на истината. Важно значение имат и работите на питагорейците в областта на изучаването на музиката. Според тях музикалните свойства и отношения могат да се изразяват с математика. На тях принадлежи плодотворната мисъл за измерването височината на тона на звучащата струна чрез измерване на нейната дължина.

Питагорейците имат успех и в областта на небесната механика, която наричат „сферика“. Те лансират учението, че движението на небесните тела се подчинява на известни математически отношения и е възможно математическото им изчисляване. Но и тази страна на тяхното учение, както всички останали, е неразделна част от религиозните им възгледи. Оттук и тяхното учение за „музика на сферите“, за небесната хармония, в което учение е изразена в мистична форма мисълта за закономерността на астрономическите явления. Вероятно Питагор първи е предположил, че Земята е кълбо. Първи разбрал, че всъщност Зорницата и Вечерницата са едно и също небесно светило – планетата Венера.

Питагор не е писал трактати. От устните наставления за необразованите не могат да се съставят трактати, а неговото тайно учение за избрани не е допускало изложение в книга. Приписват му книгите: „За възпитанието“, „За държавата“, „За природата“ и „Свещени слова“. Но никой от авторите през първите 200 години след смъртта на Питагор, включително Платон, Аристотел и техните последователи, не привежда цитати от трудове на Питагор и не посочва такива трудове. Вероятно негови ученици са писали трудовете, защото има сведения, че Платон е купувал и ползвал питагорейски съчинения.

Източници редактиране

  1. J J O'Connor and E F Robertson, Pythagoras of Samos, MacTutor (Факултет по математика и статистика на У-т. Сейнт Андрюс).
  2. а б в Huffman, Carl. Pythagoras // Станфордска философска енциклопедия. Edward N. Zalta, Summer 2014 Edition. Посетен на 15 май 2018. (на английски)

Външни препратки редактиране

 
Уикицитат
Уикицитат съдържа колекция от цитати от/за