Правителство на Народна република Македония (3)

Третото правителство на Социалистическа република Македония е формирано на 31 декември 1946 година. Мандатът му продължава четири години, до 7 януари 1951 г. При избирането му се създават Планова комисия и Министерство на труда. Първоначалният състав на правителството е следният:[1][2]

Промени от юли 1947

редактиране

Никола Минчев е освободен от поста министър на народната просвета, а на негово място е назначен Киро Хадживасилев.

Промени от 25 ноември 1947

редактиране

Създава се министерство на местния транспорт. Диме Бояновски се освобождава от поста министър на търговията, а на негово място се назначава Аспарух Каневче. Освобождават се Люпчо Арсов като председател на Контролната комисия, Киро Хадживасилев като министър на просветата, Тодор Ношпал като министър на строежите и Никола Минчев като министър без ресор. На тяхно място се назначават[3]:

Промени от 24 януари 1948

редактиране

Освобождава се от длъжност Люпчо Арсов, а на негово място се назначава.

Промени от 4 април 1948

редактиране

Кирил Мильовски подава оставка като министър на търговията и снабдяването, Живко Трайковски като министър на строежите и Ванчо Бурзевски като министър на земеделието, а на тяхно място идват[5]:

Промени от 15 май 1948

редактиране

Министерството на земеделието се разделя на министерство на земеделието и министерство на горите. Аспарух Каневче е освободен от длъжността министър на търговията, а на негово място е назначен Кирил Мильовски. От длъжност се освобождава Кръсто Симовски като министър на земеделието и горите и Неджат Аголи като министър на социалните грижи. Назначават се[6]::

Промени от 6 ноември 1948

редактиране

Освобождават се Страхил Гигов от поста министър на строежите, Кирил Мильовски като председател на Плановата комисия, Аспарух Каневче като министър на търговията, Кръсте Симовски като министър на земеделието и горите, Кирил Петрушев като министър на труда, Киро Хадживасилев като министър без ресор. На тяхно място се назначават[8]:

Промени от 23 ноември 1948

редактиране

Георги Василев се освобождава от поста министър на индустрията и рударството. Той е сменен с:

Промени от януари 1949

редактиране

Кирил Мильовски се освобождава от поста министър на търговията, а на негово място застава Христо Баялцалиев, Ванчо Бурзевски е освободен от поста министър на земеделието и на негово място застава Вера Ацева[9].

Промени от 3 февруари 1949

редактиране

Диме Бояновски се освобождава от длъжността си на министър.

Промени от 16 април 1949

редактиране

Създава се ново министерство на държавните поръчки.[10]:

Промени от 13 септември 1949

редактиране

Освобождават се от длъжност Стоилко Иванов като министър на горите и Васил Калайджиевски като министър на правосъдието. На тяхно място се назначават[11]:

Промени от 14 ноември 1949

редактиране

Създава се министерство на културата и науката на мястото на комитета за Университетите, висшите школи и научни въпроси. Освобождават се от длъжност Борко Темелковски като председател на комисията за държавен контрол, Вера Ацева като министър на земеделието, Боге Кузмановски като министър на труда, Киро Георгиевски като министър на комуналните работи, а на тяхно място се назначават[12]:

февруари 1950

редактиране

Страхил Гигов е освободен от поста председател на плановата комисия, а на негово място е назначен Никола Минчев.

Промени от 1 март 1950[13]

редактиране

Промени от 23 април 1950

редактиране

Закрити са редица министерства, а на тяхно място се създават комитети и съвети. Така на мястото на министерството за комунални работи се появяват комитетите за местна индустрия и занаятчийство и за комунални работи; на мястото на министерството на земеделието, горите и водното стопанство се основава съвет за земеделие и гори; на мястото на министерството на електростопанството се основава генерална дирекция за електростопанство; на мястото на министерството на индустрията и рударството се основава съвет за преработвателна индустрия.

Освобождават се Никола Минчев като председател на Плановата комисия, Боге Кузмановски като министър на земеделието, Васил Георгов като министър на горите, Мите Бързилов като министър на държавните земеделски стопанства, Благой Попов като министър на индустрията и рударството, Аспарух Каневче като министър на електростопанството, Любе Зафиров като министър на комуналните работи, Димче Беловски като министър на строежите и Димче Зографски като министър-председател на комитета за външна търговия. На тяхно място се назначават[14]:

Промени от юни 1950

редактиране
 • Димче Беловски е освободен като председател на Плановата комисия, а на негово място е назначен Кирил Георгиевски
 1. Служебен вестник на Народна Република Македония 2/1947, с. 1
 2. 60 години македонски влади, Државен архив на Република Македониjа Скопjе, 2005, с. 29
 3. Служебен вестник на Народна Република Македония 33/1947, стр. 2
 4. Bechev, D. Historical Dictionary of North Macedonia, Rowman & Littlefield, 2019, p.329
 5. Служебен вестник на Народна Република Македония 8/1948, стр. 1
 6. Служебен вестник на Народна Република Македония 14/1948, стр. 1
 7. Bechev, D. Historical Dictionary of North Macedonia, Rowman & Littlefield, 2019, p.329
 8. Служебен вестник на Народна Република Македония 33/1948, стр. 1
 9. Bechev, D. Historical Dictionary of North Macedonia, Rowman & Littlefield, 2019, p.329
 10. Служебен вестник на Народна Република Македония 14/1949, стр. 1
 11. Служебен вестник на Народна Република Македония 21/1949, стр. 1
 12. Служебен вестник на Народна Република Македония 24/1949, стр. 1
 13. Служебен вестник на Народна Република Македония 24/1950, стр. 2
 14. Служебен вестник на Народна Република Македония 11/1950, стр. 2 – 3
 15. Служебен вестник на Народна Република Македония 2/1951, стр. 2
 16. Bechev, D. Historical Dictionary of North Macedonia, Rowman & Littlefield, 2019, p.330