Правителство на Народна република Македония (4)

Четвъртото правителство на Социалистическа република Македония е формирано на 7 януари 1951 година. Мандатът му продължава около две години, до 3 февруари 1953 г. Първоначалният състав на правителството е следният[1]:

Промени от 18 април 1951

редактиране

Структурата на правителството се реорганизира като в него влизат Председателство, министерства на вътрешните работи, финансите, правосъдието, съвети за законодателство и изграждане на народната власт, просвета, наука и култура, народно здраве и социална политика, стопански съвет, съвет за преработвателна и извличаща индустрия, съвет за строежи и комунални работи, съвет за земеделие и гори, съвет за търговия със стоки.

Отпадат като структура Плановата комисия, министерството на просветата, науката и културата, на строежите, търговията и снабдяването, на държавните поръчки, за земеделие и гори, на труда, комитетите за внос и износ, комунални работи, местна индустрия и занаятчийство, за туризъм и ресторантьорство, водно стопанство.

Освобождават се Кемал Сейфула като Министър-председател на съвета за комунални работи и местна индустрия, Кръсте Цървенковски като министър на просветата, науката и културата, Благой Попов като министър – председател на Съвета за преработвателна индустрия, Боге Кузмановски като министър на строежите, Христо Баялцалиев като министър на търговията и снабдяването, Перо Менков като министър на държавните поръчки, Аспарух Каневче като министър на земеделието и горите, Джафер Кодра като министър на труда, Благоя Левков като министър на правосъдието, Методи Митевски като министър - генерален секретар на правителството и Борко Темелковски само от длъжността председател на Плановата комисия. На тяхно място се назначават[2]:

Промени от 15 октомври 1951

редактиране

На 15 октомври 1951 година се извършват нови промени в правителството: Страхил Гигов е освободен от функцията министър – председател на Съвета за енергетика, преработвателна и извличаща индустрия, Борко Темелковски е освободен от функцията заместник-председател и председател на Стопанския съвет и Плановата комисия, Никола Минчев от функцията на председател на Съвета за търговия със стоки, Божидар Джамбаз от функцията на министър на финансите, Боге Кузмановски от функцията министър – председател на Съвета за строежи и комунални работи и Кръсте Цървенковски от функцията министър – председател на Съвета за просвета, култура и наука. На тяхно място се назначават[3]

Промени от 4 февруари 1952

редактиране

Докрая на мандата на правителството е извършена още една промяна на 4 февруари 1952 година. Поради заемане на друга длъжност Боге Кузмановски напуска поста министър – председател на Съвета за търговия със стоки. Негово място се заема от Аспарух Каневче.[4]