Първа армейска област

Първа армейска област е военна област на България формирана през 1906 г. със задача да се грижи за обучението, възпитанието и снабдяването на войсковите части разположение на територията на областта.

История редактиране

Първа армейска област е формирана под името Първа военноинспекционна област съгласно указ № 148 от 27 декември 1906 г., като на нея са подчинени 1-ва, 6 и 7 дивизионна област, съответно 1-ва пехотна софийска дивизия, 6 пехотна бдинска дивизия, 7 пехотна рилска дивизия и всички други части на територията на областта. Създадена е със задача да се грижи за обучението, възпитанието и снабдяването на войсковите части, намиращи се на територията на областта, на основание приетия през 1903 – 1904 г. Закон за Въоръжените сили и изграждането на армията.[1][2] През войните областта формира 1-ва армия. Щабът на областта е във София.

Наименования редактиране

През годините областта носи различни имена според претърпените реорганизации:

  • Първа военноинспекционна област (27 декември 1906 – 1918)
  • Първа военна инспекция (1918 – 1938)
  • Първа армейска област (1938 – 1947)

Началници редактиране

Званията са към датата на заемане на длъжността.

звание име дати
1. Генерал-майор Никола Петров 1906 – 15 април 1908
2. Генерал-майор Васил Кутинчев 15 април 1908 – 1912
3. Генерал-майор Васил Кутинчев 1913 – 1915
4. Генерал-лейтенант Стефан Нерезов 1918 – ноември 1919
5. Полковник Гаврил Личев
Генерал-лейтенант Велизар Лазаров 1927 – 1929
Генерал-майор Любомир Босилков 1934
Генерал-майор Константин Златанов 23 април 1935 – 2 февруари 1938
Полковник Константин Лукаш 2 февруари 1938 – 11 август 1941

Бележки редактиране

  1. Тодоров, Т., Евтимов, Т., стр. 71
  2. ДВИА, ф. 43

Източници редактиране