Шеста дивизионна област

Шеста дивизионна област е военна област на 6 пехотна бдинска дивизия, формирана през 1903 година.

История редактиране

Шеста дивизионна област е формирана с Указ № 89 от 1903 година. В състава на областта влизат административните околии Видинска, Кулска, Белоградчишка, Ломска, Фердинандска, Врачанска, Оряховска, Белослатинска и полковите окръжия на 3-ти пехотен бдински полк, 15 пехотен ломски полк, 35 пехотен врачанкси полк и 36 пехотен козлодуйски полк.[1] Съгласно указ № 148 от 27 декември 1906 влиза в подчинение на новоформираната 1-ва военноинспекционна област. През 1910 година областта формира 6 областно интендантство, което през 1944 година мобилизира 6 резервен интендантски склад.[2]

Наименования редактиране

През годините областта носи различни имена според претърпените реорганизации:

  • Шеста бдинска дивизионна област (1903 – 1921)
  • Шеста бдинска полкова област (1921 – 1929)
  • Шеста полкова област (1929 – 1938)
  • Шеста дивизионна област (1938 – 1953)

Началници редактиране

Званията са към датата на заемане на длъжността.

звание име дати
Генерал-майор Кръстю Маринов Балкански войни
Полковник Никола Крунев Първа световна война

Бележки редактиране

  1. ДВИА, ф. 46, История на фондообразувателя
  2. Тодоров, Тодор, Ефтимов, Т. Пътеводител на архивните фондове на Централния военен архив (1877 – 1945). Т. 1. София, Военно издателство, 1976. с. 93.

Източници редактиране