Ревматологията е дял от медицината, подспециалност при вътрешните болести и педиатрията, занимаваща се с диагностиката и лечението на ревматични болести. Лекарите, които специализират в тази специалност, се наричат ревматолози. Тяхната работа е свързана предимно със стави, меки тъкани, автоимунни заболявания, васкулити и наследствени болести на тъканите.

Лечение на ревматизъм с медицински лазер

За много от заболяванията сега се знае, че са автоимунни, ето защо ревматологията в значителна степен е и изучаване на имунната система, сиреч имунология.

За пробив в съвременната ревматология се счита разработването на биологичните лекарства (biologics), известни и като агенти, видоизменящи болестта (disease modifying agents), с които се овладяват сериозни заболявания по-ефективно.[1]

История на ревматологията в БългарияРедактиране

В медицината се обособява като самостоятелна специалност през 1927 г., когато във Франция се прилагат златни соли за лечение на ревматоидния артрит.

Преди 1991 г. в България ревматологията не съществува като отделна специалност, а е част от смесената специалност ревмокардиология. От 1991 г. тя се придобива след „Вътрешни болести“.

БолестиРедактиране

Дегенеративни артропатииРедактиране

Възпалителни артропатииРедактиране

Системни заболявания на съединителната тъканРедактиране

  • Системен лупус еритематодес
  • Прогресивна системна склероза
  • Полимиозит/Дерматомиозит
  • Синдром на Бехчет
  • Синдром на Сьогрен
  • Васкулити

Средства за лечение на ревматологичните заболяванияРедактиране

Химични съединения, които имат отношение към патогенезата и лечението на ревматичните болестиРедактиране

Клиники по ревматология в БългарияРедактиране

ИзточнициРедактиране

  1. Rheumatology (Oxford). 2012 Dec.