Републикански път III-2005

Републикански път IIІ-2005 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ изцяло по територията на Разградска област. Дължината му е 35,9 km.

Републикански път III-2005
СтранаБългария
Начало77,8 km на I-2
Край14 km на III-702, с. Подайва
Дължина35,9 km

Пътят се отклонява наляво при 77,8 km на Републикански път I-2 източно от село Ушинци и се насочва на изток, като в западната част на село Самуил се изкачва на билото на Лудогорското плато и завива на север. Минава последователно през селата Хърсово, Богданци и Ножарово, завива на изток през село Владимировци, при село Здравец — отново на север и в центъра на село Подайва се свързва с Републикански път III-702 при неговия 14 km.

Републикански път ІII-2005
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
km Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Разград, I-2, 77,8 km ← 0,0 ← 77,8 km, I-2, Община Разград
→ общински път (за с. Мортагоново)
Община Самуил 2,9 Община Самуил
4,9 → общински път (за с. Желязковец)
→ общински път (за с. Желязковец)
(за селата Кривица и Богомилци) общински път, с. Самуил с. Самуил
11,2 → общински път (за с. Голям извор)
(от с. Венец) III-7002, 18.3 km, с. Хърсово
.
15,5 → с. Хърсово, 18.3 km, III-7002 (до 12,7 km III-205)
→ с. Хърсово, общински път (за с. Лудогорци)
(за с. Кара Михал) общински път, с. Богданци 22,9 → с. Богданци, общински път (за с. Бърдоква)
с. Ножарово 25,6 с. Ножарово
(за с. Кара Михал) общински път, с. Владимировци 28,1 с. Владимировци
(за с. Пчелина) общински път, с. Здравец 32,1 с. Здравец
Община Исперих 33,2 Община Исперих
(от с. Пристое) III-702, 14 km, с. Подайва 35,9 → с. Подайва, 14 km, III-702 (до гр. Исперих)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране