Лудогорско плато

плато в България

Лудогорско плато (или Делиорманско плато) е плато в Североизточна България, Източната Дунавска равнина, области Разград, Силистра, Шумен и Добрич, заемащо южната част от историко-географската област Лудогорие.[1]

Лудогорско плато
43.6° с. ш. 26.6° и. д.
Местоположение на картата на България
Общи данни
Местоположение България
Част отДунавска равнина
Надм. височина300 m

Границите на платото не са точно определени, но приблизително минават по следните географски обекти:

Дължината на платото от запад на изток е около 80 – 85 км, а ширината му от север на юг – 35 – 40 км. Надморската височина варира от 200 м на север до 300 м на юг.[1]

Лудогорското плато е развито върху северния полегат склон на Севенобългарското издигане и е прорязано от дълбоките каньоновидни долини на реките Чаирлък, Война, Царацар, Сенковец, Канагьол, Карамандере и други, долините на които постепенно в долните си течения се превръщат в каньоновидни суходолия. Изградено е от долнокредни варовици, варовити пясъчници и мергели, припокрити от льос, сиви горски почви на юг и излужени черноземи и карбонатни почви на север. Има находища на огнеупорни глини и каолинови пясъчници.[1]

Климатът е умерено-континентален със средногодишна януарска температура от -1 °C до -2 °C и средногодишна юлска температура 21 – 22 °C. Средногодишни валежи от порядъка на 550 – 580 мм с пролетно-летен максимум. Реките са маловодни с пролетно-летни прииждания. Платото е богато на дълбоки подземни води и карстови извори, които се използват за напояване и водоснабдяване.[1]

Горите от дъб, габър, липа и др., които са покривали в миналото областта са дали нейното име „Луда гора“ (на турски Делиорман), сега се срещат на отделни разкъсани участъци и заемат около 30% от територията на платото. Най-голям по площ горски масив е дъбовата гора в резервата „Воден“, намиращ се западно от град Исперих.[1]

Благоприятният климат и почвени условия са предпоставка за отглеждане главно на зърнени култури, слънчоглед, захарно цвекло и зеленчуци.[1]

Основни селища, разположени на платото са градовете Исперих, Кубрат, Дулово, Тервел, Завет и Каолиново и няколко десетки села.[1]

Вижте също

редактиране

Топографска карта

редактиране

Източници

редактиране