Републикански път III-205

Републикански път IIІ-205 е третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Разград и Силистра. Дължината му е 79,8 км.

Републикански път III-205
СтранаБългария
Начало70,4 км на I-2
Край53,9 км на II-21
Дължина79,8 km

Пътят се отклонява наляво при 70,4-ти км на Републикански път I-2 североизточно от Разград и се насочва на североизток през Лудогорското плато. Преминава последователно през селата Ясеновец. Малко Йонково, Лудогорци и Голям Поровец и достига до град Исперих. Преминава през югозападната част на града, излиза от западната му страна и се насочва на север. Преминава през селата Свещари, Иван Шишманово и Веселец, напуска Разградска област и навлиза в Силистренска област, в ловното стопанство „Ирихисар“. Постепенно пътят слиза от Лудогорското плато и навлиза в Крайдунавската низина. Минава през село Стефан Караджа, завива на запад, минава през село Белица, завива на северозапад, а източно от село Шуменци – на север и южно от град Тутракан се съединява с Републикански път II-21 при неговия 53,9-и км.

Републикански път ІII-205
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Разград, Област Разград, I-2, 70,4 км ← 0,0 ← 70,4 км, I-2, Област Разград, Община Разград
(за с. Недоклан) общински път ← 4,8 → общински път (за с. Стражец)
(за с. Мортагоново) общински път, с. Ясеновец 7,8 → с. Ясеновец, общински път (за с. Черковна)
(от 85,6 км на I-7) III-7002, 26,4 км → 12,7 → общински път (за с. Черковна)
Община Исперих 13,7 Община Исперих
16,8 → общински път (за с. Йонково)
с. Малко Йонково 18  с. Малко Йонково
(за с. Хърсово) общински път ← 21,4
(за с. Бърдоква) общински път, с. Лудогорци 22,5 → с. Лудогорци, общински път (за с. Старо селище)
с. Голям Поровец 25,8 → с. Голям Поровец, общински път (за с. Малък Поровец)
(до 41,9 км на I-7) II-23[1], 79,4 км, гр. Исперих 31,3 гр. Исперих
33,2 ← 77,5 км, II-23 (от 12,5 км на I-2)
(за с. Вазово) общински път, с. Свещари 40  → с. Свещари
Община Завет 43,6 Община Завет
с. Иван Шишманово 45,7 с. Иван Шишманово
с. Веселец 49,9 ← с. Веселец, 28,6 км, III-4902 (от 50.4 км на II-49)
Община Главиница, Област Силистра 54,1 Област Силистра, Община Главиница
(за с. Осен) общински път, с. Стефан Караджа 61,6 → с. Стефан Караджа
Община Тутракан (за с. Царев дол) общински път ← 63,6 Община Тутракан
64,9 → общински път (за с. Преславци)
с. Белица 66,3 → с. Белица, общински път (за с. Бреница)
69,2 → общински път (за с. Варненци)
69,2 → общински път (за с. Шуменци)
(до 8,8 км на I-7) II-21, 53,9 км ← 79,8 ← 53,9 км, II-21 (от 1,5 км на I-2)

Забележка

  1. На протежение от 1,9 км (от км 31,3 до км 33,2) Републикански път III-205 се дублира с Републикански път II-23 (от км 79,4 до км 77,5)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране