Републикански път II-49

Републикански път II-49 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Търговище, Разград и Силистра. Дължината му е 99,3 km.

Републикански път II-49
СтранаБългария
Начало233,2 km на I-4, гр. Търговище
Край46,5 km на II-21
Дължина99,3 km

Пътят започва при 233,2 km на Републикански път I-4 в северната част на град Търговище и се насочва на север. Преминава през селата Давидово и Бистра и „опашката“ на язовир „Съединение“ и навлиза в Разградска област. Тук минава през село Трапище и започва изкачване по южните склонове на Разградски височини. При село Манастирско пресича най-горното течение на река Бели Лом, преодолява най-високата част на възвишенията и отново слиза в долината на Бели Лом източно от град Разград. Заобикаля града от североизток и отново се насочва на север през западната част на Лудогорското плато. Преминава през селата Стражец и Киченица и при село Топчии слиза в дълбоката долина на Топчийска река (влива се в река Дунав като суходолие). Оттук продължава по долината на реката до село Каменово, след което се отклонява на североизток и достига до град Кубрат. След града започва постепенно да слиза от Лудогорското плато, минава през село Задруга, навлиза в Силистренска област и в най-източната част на крайдунавската низина Побрежие. Преминава през село Старо село и югозападно от град Тутракан се съединява с Републикански път II-21 при неговия 46,5 km.

При 50,4 km, североизточно от село Просторно надясно се отклонява Републикански път III-4902 (28,6 km) през село Побит камък и град Завет до село Веселец при 49,9 km на Републикански път III-205.

Републикански път ІI-49
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Търговище, Област Търговище I-4, 233,2 km, гр. Търговище 0,0 ← гр. Търговище, 233,2 km, I-4, Област Търговище Община Търговище
с. Давидово 2,8 → с. Давидово, общински път (за с. Ралица)
(за с. Съединение) общински път, с. Бистра 7,6 → с. Бистра, общински път (за с. Голямо Соколово)
(за гр. Лозница) общински път ← 9,7
Община Лозница, Област Разград 10,4 Област Разград Община Лозница
(до 95,5 km на I-2) II-51, 78,6 km ← 11,9 ← 78,6 km, II-51 (от гр. Бяла)
с. Трапище 13,4 → с. Трапище, общински път (за с. Чудомир)
с. Трапище 14  → с. Трапище, общински път (за с. Тръбач)
16,9 → общински път (за с. Сейдол)
(за с. Синя вода) общински път ← 18,4
с. Манастирско 19,3 с. Манастирско
24,1 → общински път (за с. Островче)
Община Разград, (за с. Градина) общински път ← 24,7 Община Разград
(до гр. Варна) I-2[1], 71,3 km ← 33,7
(до 53,9 km на II-21) III-205, 0,0 km ← 34,6
(за с. Дянково) общински път ← 35,3
37,9 ← 67,1 km, I-2 (от ГКПП Дунав мост)
с. Стражец 38,7 с. Стражец
(за с. Раковски) общински път, гара Разград ← 40,4 → гара Разград, общински път (за с. Липник)
(за с. Липник) общински път ← 43,8
с. Киченица 44,8 → с. Киченица, общински път (за с. Раковски)
48,7 ← 40,7 km, III-2302 (от 12,0 km на II-23)
(до с. Веселец) III-4902, 0,0 km ← 50,4 → общински път (за с. Просторно)
с. Топчии 53,3 с. Топчии
Община Кубрат 56  Община Кубрат
с. Каменово 60,7 → с. Каменово, общински път (за с. Равно)
67,8 ← 35.4 km, III-2001 (от 33.2 km на I-2)
(до 41,9 km на I-7) II-23, 46,6 km, гр. Кубрат
(за с. Савин) общински път ←
72,2 ← гр. Кубрат, 46,6 km, II-23 (от 12,5 km на I-2)
.
с. Задруга 78,1 → с. Задруга, общински път (за с. Точилари)
80,0 ← 30,9 km, III-2102 (от гр. Сливо поле)
(за с. Тертер) общински път ← 84,5
Община Тутракан, Област Силистра 89,1 Област Силистра Община Тутракан
с. Старо село 95,7 с. Старо село
(до 8,8 km на I-7) II-21, 46,5 km ← 99,3 ← 46,5 km, II-21 (от гр. Русе)

Забележка

  1. На протежение от 4,2 km (от км 33,7 до км 37,9) Републикански път II-49 се дублира с Републикански път I-2 (от км 71,3 до км 67,1)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране