Републикански път III-408

Републикански път IIІ-408 е третокласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Търговище и Велико Търново. Дължината му е 38,7 км.

Републикански път III-408
СтранаБългария
Начало201,6 км на I-4, с. Камбурово
Край63 км на II-53
Дължина38,7 km

Пътят се отклонява надясно при 201,6 км на Републикански път I-4 в южния край на село Камбурово и се насочва на югозапад през историко-географската област Сланник. Последователно преминава през селата Таймище, Глашатай, Калнище и Старчище и при село Стеврек слиза в дълбоката долина на Стара река (десен приток на Янтра). От там пътят изкачва най-източните части на Еленските височини, минава покрай село Чеканци и навлиза във Великотърновска област. След като премине през малкото село Глоговец следва стръмно спускане по южните склонове на Еленските височини към най-горното течение на Бебровска река (от басейна на Стара река) и източно от село Константин се съединява с Републикански път II-53 при неговия 63 км.

При 10,7 км на Републикански път IIІ-408, след село Таймище надясно се отделя Републикански път III-4082 (37,5 км) през селата Капище, Свободица, Банковец, Длъжка поляна, Стара речка, Чешма и Кесарево до 158,1 км на Републикански път I-4.

Републикански път ІII-408
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Омуртаг, Област Търговище, I-4, 201,6 км, с. Камбурово
.
0,0 → с. Камбурово, 201,6 км, I-4, Област Търговище, Община Омуртаг
→ общински път (за с. Царевци)
2,7 ← 10,1 км, III-4802 (от гр. Омуртаг)
Община Антоново 5,4 Община Антоново
5,6 → общински път (за с. Вельово)
с. Таймище 8,1 с. Таймище
(от 180,1 км на I-4) III-4006, 14,2 км → 9,2
(до 158,1 км на I-4) III-4082, 0 км ← 10,7
11,2 → общински път (за с. Милино)
с. Глашатай 12,2 с. Глашатай
14,3 → общински път (за с. Свирчово)
с. Калнище 17,5 с. Калнище
(за с. Великовци) общински път ← 20,5
(за с. Слънчовец) общински път, с. Старчище 21,1 с. Старчище
с. Стеврек 23,7 → с. Стеврек, общински път (за селата Равно село и Черна вода)
27,9 → общински път (за с. Чеканци)
Община Елена, Област Велико Търново 30,3 Област Велико Търново, Община Елена
с. Глоговец 31,9 с. Глоговец
(от с. Поликраище) II-53, 63 км → 38,7 → 63 км, II-53 (до гр. Средец)

Вижте също

редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници

редактиране