Републикански път II-53

Републикански път II-53 е второкласен път, част от републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на области Велико Търново, Сливен, Ямбол и Бургас. Дължината му е 212,1 km, която го прави трети по дължина второкласен път в България след Републикански път II-37 и Републикански път II-11.

Републикански път II-53
СтранаБългария
Начало90,9 km на I-5, с. Поликраище
Край65,7 km на II-79, гр. Средец
Дължина212,1 km

Пътят започва при 90,9 km на Републикански път I-5, в центъра на село Поликраище и се насочва на югоизток. Преминава през село Първомайци, пресича река Янтра и през градовете Горна Оряховица и Лясковец достига до Републикански път I-4 при неговия 136,4 km. След това преминава през селата Драгижево и Мерданя, слиза в долината на река Веселина (ляв приток на Стара река), минава през село Миндя и достига до Златаришка река (десен приток на Веселина). По нейната проломна долина се насочва на юг, нагоре по реката и достига до източната част на град Елена, където завива на изток. Тук пътят последователно преминава през селата Марян, Беброво и Константин, при село Майско, завива на юг, слиза в долината на Стара река и навлиза в Сливенска област.

Тук Републикански път II-53 преминава по долината на Стара река, минава през село Стара река и започва изкачване по северния склон на Стара планина. През прохода Вратник (1050 м) преодолява планината и по южните ѝ склонове, село Бяла и долината на Асеновска река (ляв приток на Тунджа) се спуска в центъра на град Сливен. Оттук пътят продължава на югоизток през Сливенското поле, минава през село Крушаре, пресича река Тунджа и навлиза в Ямболска област.

В Ямболска област пътят пресича най-източните, ниски разклонения на Сърнена Средна гора и отново се спуска в долината на Тунджа. Преминава през западната и южната част на град Ямбол, отново пресича река Тунджа и продължава на югоизток и изток покрай южните склонове на възвишениета Бакаджици. Последователно преминава през селата Калчево, Победа, Челник, Тамарино и Войника и навлиза в Бургаската низина и Бургаска област.

Преминава през селата Зорница, Загорци и Светлина и се спуска в долината на Средецка река. Преди град Средец пресича реката, минава през града и в източната му част се свързва с Републикански път II-79 при неговия 65,7 km.

По протежението на пътя вляво и вдясно от него се отделят 8 броя третокласни пътища, в т.ч. 2 броя с трицифрени номера и 6 броя с четирицифрени:

Третокласни пътища с трицифрени номера:

Третокласни пътища с четирицифрени номера:

Републикански път ІI-53
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
Км Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Горна Оряховица, Област Велико Търново I-5, 90,9 km, с. Поликраище 0,0 ← с. Поликраище, 90,9 km, I-5, Област Велико Търново Община Горна Оряховица
(за 93,0 km на I-5) общински път, с. Първомайци 5,4 → с. Първомайци
с. Първомайци 6,3 → с. Първомайци, общински път (за с. Правда)
(до гр. Велико Търново) III-514, 45,3 km, гр. Горна Оряховица 10,8 ← гр. Горна Оряховица, 45,3 km, III-514 (от 29,6 km на II-51)
Община Лясковец 11,9 Община Лясковец
(за селата Арбанаси и Шереметя) общински път, гр. Лясковец 13,7 → гр. Лясковец, общински път (за 39,2 km на III-514)
(от 155,8 km на I-3) I-4, 136,4 km → 15,8 → 136,4 km, I-4 (до 107,3 km на I-2)
(за селата Церова кория и Шереметя) общински път, с. Драгижево 17,1 с. Драгижево
(за с. Драгижево) общински път ← 19,8
с. Мерданя 22,0 → с. Мерданя, 0,0 km, III-5301 (до гр. Златарица)
Община Велико Търново 24,9 Община Велико Търново
(до 106,1 km на I-5) III-5302, 0,0 km, с. Миндя 28,3 с. Миндя
Община Златарица 33,3 Община Златарица
35,0 ← 22,1 km, III-4004 (от 154,1 km на I-4)
Община Елена 36,8 Община Елена
(от 0,0 km на II-55) III-551, 35,9 km, гр. Елена 45,5 гр. Елена
(за с. Руховци) общински път ← 49 
51,8 → общински път (за с. Долни Марян)
(за с. Руховци) общински път, с. Марян 52  с. Марян
(за с. Чакали) общински път, с. Марян 52,2 с. Марян
(за с. Давери) общински път ← 52,7
(за с. Давери) общински път ← 54,8 → общински път (за с. Петковци)
с. Беброво 57  → с. Беброво, общински път (за с. Попска)
60  → общински път (за с. Козя река)
с. Константин 61,5 с. Константин
63,0 ← 38,7 km, III-408 (от с. Камбурово)
(за с. Крумчевци) общински път ← 66,3 → общински път (за с. Томбето)
с. Майско 68,8 → с. Майско, общински път (за с. Зайчари)
Община Сливен, Област Сливен 70,3 Област Сливен, Община Сливен
73,2 ← 28,0 km, III-484 (от 35,3 km на II-48)
(за с. Средорек) общински път, с. Стара река 73,2 с. Стара река
(за с. Божевци) общински път ← 82,6
проход Вратник 87,2 проход Вратник, общински път (за с. Раково)
(за с. Новачево) общински път, с. Бяла 100,1 → с. Бяла, общински път (за с. Въглен)
(за с. Гавраилово) общински път ← 103,3
гр. Сливен 118,3 ← гр. Сливен, 38,1 km, III-488 (от с. Градец)
(от ГКПП Гюешево) I-6, 405,7 km → 123,6 → 405,7 km, I-6 (до гр. Бургас)
(за с. Гергевец) общински път ← 127,4
128,3 → общински път (за с. Камен)
(за с. Чокоба) общински път с. Крушаре 131,3 с. Крушаре
Община Тунджа, Област Ямбол 134,1 Област Ямбол, Община Тунджа
автомагистрала „Тракия“, 276,0 km → 135,3 → 276,0 km, автомагистрала „Тракия“
(за с. Хаджидимитрово) общински път ← 136,3 → общински път (за с. Дражево)
Община Ямбол 138,9 Община Ямбол
(от 95,1 km на II-55) III-555, 42,7 km, гр. Ямбол 141,9 → гр. Ямбол, 0,0 km, III-5303 (до 5,8 km на III-5305)
(до 119,6 km на II-55) III-536, 0,0 km, гр. Ямбол 145,6 гр. Ямбол
(до с. Окоп) III-5304, 0,0 km, гр. Ямбол 150,0 гр. Ямбол
гр. Ямбол 151,0 → гр. Ямбол, 0,0 km, III-5305 (до 414,2 km на I-6)
Община Тунджа, (за с. Кукорево) общински път ← 152,4 Община Тунджа
152,8 → общински път (за с. Стара река)
(до ГКПП Лесово - Хамзабейли) I-7, 265,1 km ← 156,1 ← 265,1 km, I-7 (от ГКПП Силистра - Кълъраш)
(до 30,7 km на II-79) III-5308, 0,0 km, с. Калчево 158,9 с. Калчево
с. Победа 161,9 с. Победа
с. Челник 166,4 с. Челник
Община Стралджа 169,6 Община Стралджа
(за с. Саранско) общински път с. Тамарино 171,8 с. Тамарино
с. Войника 178,7 с. Войника
(до с. Голямо Крушево) III-707, 35,3 km ← 181,8 ← 35,3 km, III-707 (от 226,8 km на I-7)
Община Средец, Област Бургас 182,8 Област Бургас, Община Средец
с. Зорница 187,9 с. Зорница
(за с. Радойново) общински път ← 192,5
(от 54,9 km на III-79) III-795, 22,0 km → 195,9 → 22,0 km, III-795 (до 457,2 km на I-6)
с. Загорци 198,9 → с. Загорци, общински път (за селата Орлинци и Суходол)
с. Светлина 203,2 с. Светлина
гр. Средец 210,3 → гр. Средец, 0,0 km, III-539 (до гр. Айтос)
(от гр. Елхово) II-79, 65,7 km, гр. Средец 212,1 → гр. Средец, 65,7 km, II-79 (до гр. Бургас)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране