Републикански път III-6062

Републикански път IIІ-6062 е третокласен път, част от Републиканската пътна мрежа на България, преминаващ по територията на Пловдивска и Пазарджишка област. Дължината му е 23,1 km.

Републикански път III-6062
СтранаБългария
Начало65,6 km на III-606, с. Любен
Край7,9 km на III-8003, с. Пищигово
Дължина23,1 km

Пътят се отклонява надясно при 65,6 km на Републикански път III-606 в центъра на село Любен и се насочва на югозапад през Горнотракийската низина. След село Правище завива на юг, минава през центъра на град Съединение, в южната му част завива на запад, навлиза в Пазарджишка област и в северната част на село Пищигово се свързва с Републикански път III-8003 при неговия 7,9 km.

Републикански път ІII-6062
Пътища, отклоняващи се надясно
(населено място, № на пътя, посока на пътя)
km Пътища, отклоняващи се наляво
(посока на пътя, № на пътя, населено място)
Община Съединение, Област Пловдив, III-606, 65,8 km, с. Любен 0,0 → с. Любен, 65,8 km, III-606, Област Пловдив, Община Съединение
с. Правище 4,8 с. Правище
(за с. Найден Герово) общински път, гр. Съединение 10,8 гр. Съединение
гр. Съединение 11.4 → гр. Съединение, общински път (за с. Голям чардак)
← гр. Съединение, 19,6 km, III-805 (от 220,8 km на I-8)
гр. Съединение 13.8 ← гр. Съединение, 11.7 km, III-8005 (от 210.3 km на I-8)
Община Пазарджик, Област Пазарджик 17.7 Област Пазарджик, Община Пазарджик
(до 36,3 km на III-606) III-8003, 7,9 km, с. Пищигово 23,1 ← с. Пищигово, 7,9 km, III-8003 (от 199.3 km на I-8)

Вижте също редактиране

Републиканска пътна мрежа на България

Източници редактиране