Рупци

Уикимедия пояснителна страница

Името Рупци носят две български села:

  • Рупци, област Видин
  • Рупци, област Плевен
  • Рупци е название на една от българските етнографски групи
Тази пояснителна страница насочва към статии със сходни заглавия.
Ако сте дошли тук чрез някаква вътрешна препратка, може да я промените така, че да сочи направо към подходящата статия.