Сикулите (на латински: Siculi; на гръцки: Σικελοί) са индоевропейски народ, населявал през желязната епоха източната част на остров Сицилия, който носи тяхното име.

Карта на догръцките народи в Сицилия (от ляво надясно: елимци, сикани, сикули)

Някои автори идентифицират сикулите с един от морските народи - шекели (шекелеш), споменати в египетски извори.[1]

Сикулите са споменати е в ОмироватаОдисея“. Езикът им е слабо познат, но се класифицира като индоевропейски. По време на Гръцката колонизация сикулите са постепенно асимилирани, но до V век пр. Хр. има сведения за самостоятелното им съществуване.

БележкиРедактиране

  1. Карпантие, Жан, Льобрен, Франсоа и др. История на Средиземноморието. София, Рива, 2001, с. 22.