Символ

(пренасочване от Символи)

Символ (от гръцки: σύμβoλoν) е знак, рисунка, която представя в съкратен вид същността или значението на даден предмет, събитие или идея. За символ се приема всеки условен писмен, графичен знак, означаващ някаква величина. Във всекидневния език думата „символ“ обобщено означава „предмет, слово или действие, които условно означават някакво понятие, идея“.

Везната като символ на закона и правдата

Например кръстът е символ на Христос и християнството, а везната е символ на законност и справедливост. Елементите в периодичната таблица на Менделеев са представени със символи, така както и пътните знаци.

Произход и значениеРедактиране

 
Оранжевата лентичка е символ на борбата с недохранването

В Древна Гърция като σύμβoλoν /sýmbolon/ са се означавали двете счупени части на един и същи предмет, и думата буквално означава да съединиш. В днешно време символът се използва, за да създаде аналогично съответствие между два елемента. Това съответствие може да бъде алегорично, метафорично, кодово или във формата на емблема.

Символи в наукатаРедактиране

МатематикаРедактиране

Таблица на математически символи представя повечето от символите използвани в математиката, с които се означават различни операции и функции.

ФизикаРедактиране

Физиката използва много гръцки и латински букви, които символизират определено понятие или единици за измерване. Така например   се използва за означаване на маса, λ за означаване дължина на вълната,   и   съответно за специфична топлина при постоянно налягане и постоянен обем.

ХимияРедактиране

Всички химични елементи имат свой символ (виж Периодична система на елементите), който е приет в цял свят.

ЕлектротехникаРедактиране

В електротехниката съществуват специални символи за резистор, кондензатор, бобина, транзистор и другите елементи в електрическите схеми. Така например, знакът за резистор в Европа е  , а в Америка  .

Биология и медицинаРедактиране

В биологията, медицината, и фармакологията се използват много символи като един от най-известните е този за означаване на мъжки и женски пол (от планетарните символи на Марс  и Венера ).

ПоетикаРедактиране

В реториката и литературната поетика символът се определя значително по-сложно – като троп (словесен обрат), който характеризира художествения образ в неговото осмислено изразяване на художествената идея, неотделимо от образната му структура (за разлика от алегорията), с неизчерпаема многозначност (метафоричност) на съдържанието си и съотнесеност с други образи (паралелизъм).

Религиозни символиРедактиране

Вижте същоРедактиране

Външни препраткиРедактиране