Скопското мюфтийство (на македонска литературна норма: Скопско муфтиство) е едно от 13-те районни мюфтийства на Ислямската религиозна общност в Северна Македония. Центърът му е в град Скопие.

Скопско мюфтийство
Мюфтийствата на Ислямската религиозна общност в Северна Македония
Дюкянджик джамия в Скопие
Местно имеСкопско муфтиство
Религиозна общностИслямска религиозна общност
СтранаСеверна Македония
ЦентърСкопие
Скопско мюфтийство в Общомедия
Селище Селище Джамия Джамия Дата Снимка
Скопие Скопје Риасет на Ислямската религиозна общност Ријасет на Исламската верска заедница
Кебир Мехмед Челеби джамия Кебир Мехмед Челеби Џамија 1469 г.
Иса бег джамия Иса Бег Џамија 1475 г.
Султан Мурад джамия Султан Мурат Џамија 1436/1437 г.
Хаджи Кязим джамия Хаџи Ќазим Џамија 1490 г.
Касъм бей джамия Касим Беј Џамија
Капуджи Хамза джамия Капуџи Хамза Џамија
Тутунсуз джамия Тутунсуз Џамија XVII век
Мурат паша джамия Мурат паша Џамија 1802/1803 г.
Иса бег джамия Иса Бег Џамија 1475 г.
Хаджи Мейдин джамия Хаџи Мејдин Џамија
Хаджи Хайредин джамия Хаџи Хајредин Џамија
Хаджи Балабан джамия Хаџи Балабан Џамија XV век
Аладжа джамия Алаџа Џамија 1438 г.
Яхия паша джамия Јаја Паша Џамија 1503/1504 г.
Хаджи Йонуз джамия Хаџи Јонуз Џамија
Шуто Оризари джамия Шуто Оризари Џамија
Шуто Оризари джамия Шуто Оризари Џамија
Дижонска джамия Дижонска Џамија
Хатунджуклар джамия Хатунџиклар Џамија 1511 г.
Бедър джамия Бедр Џамија 2009 г.
Билал Хабеши джамия Билал Хабеши Џамија
Горно Оризари джамия Горно Оризари Џамија
Визбегово джамия Визбегово Џамија[1]
Худаверди джамия Худаверди Џамија XV – XVI век
Кьосе Кади джамия Ќосе Кади Џамија XVIII век
Дюкянджик джамия Дуќанџик Џамија 1549/1550 г.
Ращачки път джамия Раштачки Пат Џамија
Горно Нерези Горно Нерези Джамия Џамија
Средно Нерези Средно Нерези Джамия Џамија
Долно Нерези Долно Нерези Джамия Џамија
Сарай Сарај Стара джамия Стара Џамија
Нова джамия Нова Џамија
Любин Љубин Джамия Џамија
Лака Лака Джамия Џамија
Крушопек Крушопек Джамия Џамија
Гърчец Грчец Джамия Џамија
Глумово Глумово Джамия Џамија
Шишево Шишево Джамия Џамија
Матка Матка Джамия Џамија
Кондово Кондово Стара джамия Стара Џамија
Нова джамия Нова Џамија
Горно Свиларе Горно Свиларе Джамия Џамија
Долно Свиларе Долно Свиларе Джамия Џамија
Горно Рашче Горно Рашче Джамия Џамија
Долно Рашче Рашче Джамия Џамија
Радуша Радуша Джамия Џамија
Дворце Дворце Джамия Џамија
Никищане Никиштане Джамия Џамија
Горно Блаце Горно Блаце Джамия Џамија
Долно Блаце Долно Блаце Джамия Џамија
Грачани Грачани Джамия Џамија
Бояне Бојане Джамия Џамија
Копаница Копаница Джамия Џамија
Горно Ласкарци Горно Ласкарци Джамия Џамија
Долно Ласкарци Долно Ласкарци Джамия Џамија
Буковик Буковиќ Джамия Џамија
Горно Семенище Горно Семениште Джамия Џамија[2]
Долно Семенище Долно Семениште Джамия Џамија
Чайлане Чајлане Джамия Џамија
Горно Арнакия Горно Арнакија Джамия Џамија
Долно Арнакия Долно Арнакија Джамия Џамија
Раович Раовиќ Джамия Џамија
Паничари Паничари Джамия Џамија
Батинци Батинци Джамия Џамија
Дресница Дресница Джамия Џамија
Любаш Љубаш Джамия Џамија
Горно Количани Горно Количани Джамия Џамија
Долно Количани Долно Количани Джамия Џамија
Палиград Палиград Джамия Џамија
Рамни Габер Рамни Габер Джамия Џамија
Цървена вода Црвена Вода Джамия Џамија
Студеничани Студеничани Център джамия Центар Џамија
Стара джамия Стара Џамија
Горна джамия Горна Џамија
Морани Морани Джамия Џамија
Смесница Смесница Джамия Џамија
Вражале Вражале Джамия Џамија
Добрино Добрино Джамия Џамија
Дейковец Дејковец Джамия Џамија
Драчевица Драчевица Джамия Џамија
Тисовица Тисовица Джамия Џамија
Пагаруша Пагаруша Джамия Џамија
Въртекица Вртекица Джамия Џамија
Гумалево Гумалево Джамия Џамија
Държилово Држилово Джамия Џамија
Патишка река Патишка Река Джамия Џамија
Църн връх Црн Врв Джамия Џамија
Цветово Цветово Джамия Џамија
Малчище Малчиште Джамия Џамија
Елово Елово Джамия Џамија
Чифлик Чифлик Джамия Џамија
Хасанбегово Сингелиќ Стара джамия Стара Џамија
Нова джамия Нова Џамија
Света Петка Света Петка Джамия Џамија[3]
Арачиново Арачиново Стара джамия Стара Џамија
Нова джамия Нова Џамија
Моянци Мојанци Джамия Џамија
Орланци Орланци Джамия Џамија
Грушино Грушино Джамия Џамија
Страчинци Страчинци Джамия Џамија
Люботен Љуботен Стара джамия Стара Џамија
Нова джамия Нова Џамија
Танушевци Джамия Џамија
Малино Джамия Џамија
Брест Брест Джамия Џамија
Трубарево Трубарево Джамия Џамија
Идризово Идризово Джамия Џамија
Огнянци Огњанци Джамия Џамија
Кьойлия Ќојлија Джамия Џамија
Чифлик Чифлик Джамия Џамија
Долно Коняри Долно Коњари Джамия Џамија
Средно Коняри Средно Коњари Джамия Џамија
Катланово Катланово Джамия Џамија[4]
  1. Јелена Павловска, Наташа Ниќифоровиќ и Огнен Коцевски. Карта на верски објекти во Македонија. Менора - Скопје, Комисија за односи во верските заедници и религиозните групи, 2011. ISBN 978-608-65143-2-7. с. 68. Архив на оригинала от 2014-01-24 в Wayback Machine.
  2. Јелена Павловска, Наташа Ниќифоровиќ и Огнен Коцевски. Карта на верски објекти во Македонија. Менора - Скопје, Комисија за односи во верските заедници и религиозните групи, 2011. ISBN 978-608-65143-2-7. с. 69. Архив на оригинала от 2014-01-24 в Wayback Machine.
  3. Јелена Павловска, Наташа Ниќифоровиќ и Огнен Коцевски. Карта на верски објекти во Македонија. Менора - Скопје, Комисија за односи во верските заедници и религиозните групи, 2011. ISBN 978-608-65143-2-7. с. 70. Архив на оригинала от 2014-01-24 в Wayback Machine.
  4. Јелена Павловска, Наташа Ниќифоровиќ и Огнен Коцевски. Карта на верски објекти во Македонија. Менора - Скопје, Комисија за односи во верските заедници и религиозните групи, 2011. ISBN 978-608-65143-2-7. с. 71. Архив на оригинала от 2014-01-24 в Wayback Machine.