Отваря главното меню
Протуберанси

Протуберансите са проява на слънчевата активност и са най-големите образувания в слънчевата атмосфера. Те представляват относително студени и плътни плазмени образувания в горещата и силно разредена слънчева корона.