Отпадък

(пренасочване от Смет)

Сметта (още боклук или отпадък) е ненужен, неизползваем или нежелан материал.[1] Различните видове отпадъци варират в зависимост от технологиите и развитието на обществото. Някои от тях представляват ценна суровина и могат да бъдат рециклирани (сметопреработени).

Боклук в пластмасова торба за отпадъци
Машина за извозване на боклук

Боклуците са естествен продукт на много дейности и производства. Най-опасният вид са радиоактивните отпадъци, получавани вследствие работата на атомни електрически централи. Следват биологичните и химични медицински отпадъци и най-накрая битови отпадъци. Много от тях имат негативен ефект върху заобикалящата среда. С усъвършенстване на цивилизацията и следствие на индустриализацията количеството на боклука се увеличава с бързи темпове.

Сметоизвозването става със специални камиони снабдени с различни съоръжения за захващане и изпразване на боклукчийските кофи.

Строителните отпадъци и отпадъците от ремонтни дейности не трябва да се изхвърлят в обикновените кофи за боклук или в някои от контейнерите за разделно събиране на отпадъци. За целта се използват специални контейнери за събиране на строителни отпадъци, които впоследствие се изхвърлят на специализирани сметища.

Според българското законодателство отпадъците се делят на:

 • Битови отпадъци
 • Производствени отпадъци
 • Строителни отпадъци
 • Опасни отпадъци
 • Радиоактивни отпадъци
 • Отпадъчни газове, изпускани в атмосферния въздух
 • Земя, включително неизкопана замърсена почва и трайно свързани със земята сгради
 • излезли от употреба експлозиви
 • фекална материя
 • отпадъчни води
 • странични животински продукти
 • трупове на умрели животни, свързани с предотвратяването на болести
 • отпадъци свързани с минното дело
 • седименти, свързани с управлението на водите и водните обекти или предотвратяване на наводнения или намаляване на последствията от наводнения и засушаване или рекултивация на земи

Други видове отпадъци са:

 • Космически отпадъци
 • Отпадъци и замърсено море и океани

Разделно събиране на отпадъците

редактиране

Разделното събиране на отпадъците е задължително в България от 2003 г.[2] Моделите за разделно събиране на отпадъци в страната са:

Двуконтейнерен модел
зелен контейнер жълт контейнер
стъкло хартия, пластмаса и метал
Триконтейнерен модел
зелен контейнер син контейнер жълт контейнер
стъкло хартия пластмаса и метал

Приложение

редактиране

Отпадъците могат да бъдат сортирани и преработвани в RDF (твърдо гориво от отпадъци).

Вижте също

редактиране
 
В Уикиречник ще откриете значение, етимология и преводи на отпадък
 1. Думата боклук се използва и в преносен смисъл – на нещо некачествено и незаслужаващо внимание.
 2. Закон за управление на отпадъците // Обн. Държавен вестник бр.86 от 30 септември 2003 г. Посетен на 22.11.2015.