Безразмерни единици за следови и ултра-следови съдържания — Други езици