Списък на глаголическите текстове

Списъкът на глаголическите текстове съдържа известни текстове, написани на глаголица, като са посочени редица сведения, сред които: кога и къде е написан текстът, къде се съхранява оригиналът, съществуват ли преписи и къде се съхраняват те.