Списък на най-ярките звезди

Уикимедия списък

Ярките звезди са ярки, защото имат висока светимост и/или са близо до нас. В таблицата по-долу са посочени 90-те най-ярки звезди, наблюдавани от Земята във видимия светлинен спектър (видима звездна величина по-малка или равна на +2,50). Броят на наблюдаемите звезди нараства бързо с увеличаване на звездната величина[1], затова размерът на този списък е ограничен до посочената звездна величина. Нощното небе е картографирано почти напълно до +11 във видимия светлинен спектър и процесът продължава за още по-бледите небесни обекти.

Точната последователност на този списък не е напълно определена, поради следните причини:

  • Звездни системи са включени по отделно, когато разликата във величините е по-малко от 5 (в други подобни класификации се посочва комбинираната яркост на всички компоненти на звездата).
  • В измерването на величините присъства статистическа грешка.
  • Някои звезди са променливи (което е отбелязано с var).
Величина Означение по Байер Наименование Разстояние (ly) Допълн. информация
0 −26.73 Слънце 0.000 016
1 −1.47 α CMa Сириус 8.6 Sirius в SIMBAD.
2 −0.72 α Car Канопус 310 Canopus в SIMBAD.
3 −0.04 var α Boo Арктур 37 Arcturus в SIMBAD.
4 −0.01 α1 Cen Алфа Центавър A 4.4 Alpha Centauri A в SIMBAD.
5 0.03 α Lyr Вега 25 Vega в SIMBAD.
6 0.12 β Ori Ригел 770 Rigel в SIMBAD.
7 0.34 α CMi Процион 11 Procyon в SIMBAD.
8 0.50 α Eri Ахернар 140 Achernar в SIMBAD.
9 0.58 var α Ori Бетелгейзе 430 Betelgeuse в SIMBAD.
10 0.60 β Cen Бета Центавър 530 Hadar (Agena) в SIMBAD.
11 0.71 α1 Aur Капела A 42 Capella A в SIMBAD.
12 0.77 α Aql Алтаир 17 Altair в SIMBAD.
13 0.85 var α Tau Алдебаран 65 Aldebaran в SIMBAD.
14 0.96 α2 Aur Капела B 42 Capella B в SIMBAD.
15 1.04 α Vir Спика 260 Spica в SIMBAD.
16 1.09 α Sco Антарес 600 Antares в SIMBAD.
17 1.15 β Gem Полукс 34 Pollux в SIMBAD.
18 1.16 α PsA Фомалхаут 25 Fomalhaut в SIMBAD.
19 1.25 α Cyg Денеб 3200 Deneb в SIMBAD.
20 1.30 β Cru Бекрукс 350 Becrux в SIMBAD.
21 1.33 α2 Cen Алфа Центавър B 4.4 Alpha Centauri B в SIMBAD.
22 1.35 α Leo Регул 77 Regulus в SIMBAD.
23 1.40 α1 Cru Акрукс A 320 Acrux A в SIMBAD.
24 1.51 ε CMa Адара 430 Adara в SIMBAD.
25 1.62 λ Sco Шаула 700 Shaula в SIMBAD.
26 1.63 γ Cru Гакрукс 88 Gacrux в SIMBAD.
27 1.64 γ Ori Белатрикс 240 Bellatrix в SIMBAD.
28 1.68 β Tau Ел Нат 130 El Nath в SIMBAD.
29 1.70 β Car Миаплацидус 110 Miaplacidus в SIMBAD.
30 1.70 ε Ori Алнилам 1300 Alnilam в SIMBAD.
31 1.70 ζ1 Ori Алнитак A 820 Alnitak A в SIMBAD.
32 1.74 α Gru Алнаир 100 Al Na'ir в SIMBAD.
33 1.76 ε UMa Алиот 81 Alioth в SIMBAD.
34 1.78 γ12 Vel Gamma2 Velorum A 840 Gamma2 Velorum в SIMBAD.
35 1.80 ε Sgr Kaus Australis 140 Kaus Australis в SIMBAD.
36 1.82 α Per Mirfak 590 Mirfak в SIMBAD.
37 1.84 δ CMa Wezen 1800 Wezen в SIMBAD.
38 1.85 η UMa Benetnasch (Alkaid) 100 Benetnasch (Alkaid) в SIMBAD.
39 1.86 θ Sco Sargas 270 Sargas в SIMBAD.
40 1.87 α1 UMa Dubhe A 120 Dubhe в SIMBAD.
41 1.90 γ Gem Alhena 100 Alhena в SIMBAD.
42 1.91 α Pav Peacock 180 Peacock в SIMBAD.
43 1.92 α TrA Atria 420 Atria в SIMBAD.
44 1.96 α1 Gem Кастор A 52 Castor A в SIMBAD.
45 1.98 β CMa Murzim (Mirzam) 500 Murzim в SIMBAD.
46 2.00 α Hya Алфард 180 Alphard в SIMBAD.
47 2.00 α Ari Hamal 66 Hamal в SIMBAD.
48 2.01 var α UMi Полярната звезда 430 Polaris в SIMBAD.
49 2.03 δ1 Vel Delta Velorum A 80 Delta Velorum в SIMBAD.
50 2.04 β Cet Deneb Kaitos 96 Deneb Kaitos в SIMBAD.
51 2.05 κ Ori Saiph 720 Saiph в SIMBAD.
52 2.06 σ Sgr Nunki 220 Nunki в SIMBAD.
53 2.06 θ Cen Menkent 61 Menkent в SIMBAD.
54 2.06 α And Alpheratz 97 Alpheratz в SIMBAD.
55 2.06 β And Mirach 200 Mirach в SIMBAD.
56 2.08 β UMi Kochab 130 Kochab в SIMBAD.
57 2.09 α2 Cru Acrux B 320 Acrux B в SIMBAD.
58 2.10 α Oph Ras Alhague 47 Ras Alhague в SIMBAD.
59 2.12 var β Per Алгол 93 Algol в SIMBAD.
60 2.13 β Gru Beta Gruis 170 Beta Gruis в SIMBAD.
61 2.14 β Leo Denebola 36 Denebola в SIMBAD.
62 2.21 ζ Pup Naos 1400 Zeta Puppis в SIMBAD.
63 2.23 λ Vel Lambda Velorum 570 Lambda Velorum в SIMBAD.
64 2.23 γ Dra Eltanin 150 Etamin в SIMBAD.
65 2.24 α1 CrB Gemma A / Alphecca A 75 Alphecca в SIMBAD.
66 2.24 γ Cyg Sadr 1500 Sadr в SIMBAD.
67 2.25 α Cas Schedar 230 Schedar в SIMBAD.
68 2.25 ι Car Turais 690 Aspidiske в SIMBAD.
69 2.26 γ1 And Almach A 350 Almach в SIMBAD.
70 2.27 ζ1 UMa Mizar A 78 Mizar A в SIMBAD.
71 2.27 β Cas Caph 54 Caph в SIMBAD.
72 2.27 ε Cen Epsilon Centauri 380 Epsilon Centauri в SIMBAD.
73 2.28 γ1 Leo Algieba A 130 Algieba в SIMBAD.
74 2.28 α Lup Alpha Lupi 550 Alpha Lupi в SIMBAD.
75 2.29 δ Sco Dschubba 400 Dschubba в SIMBAD.
76 2.29 ε Sco Lesath 65 Wei в SIMBAD.
77 2.32 η Cen Eta Centauri 310 Eta Centauri в SIMBAD.
78 2.35 β UMa Merak 79 Merak в SIMBAD.
79 2.37 α Phe Ankaa 77 Ankaa в SIMBAD.
80 2.38 κ Sco Girtab 460 Girtab в SIMBAD.
81 2.39 γ Cas Gamma Cassiopeiae 610 Gamma Cassiopeiae в SIMBAD.
82 2.40 ε Peg Enif 670 Enif в SIMBAD.
83 2.40 η CMa Aludra 3200 Aludra в SIMBAD.
84 2.4 ε1 Car Avior A 630 Avior в SIMBAD.
85 2.42 β Peg Scheat 200 Scheat в SIMBAD.
86 2.43 γ UMa Phecda 84 Phecda в SIMBAD.
87 2.44 α Cep Alderamin 49 Alderamin в SIMBAD.
88 2.46 κ Vel Kappa Velorum 540 Kappa Velorum в SIMBAD.
89 2.49 α Peg Markab 140 Markab в SIMBAD.
90 2.50 ε Cyg Gienah 72 Gienah в SIMBAD.

Външни препратки

редактиране